nieuws

Aanbesteding voor beroepsaansprakelijkheid Noord/Zuidlijn

Schade

VGA, het verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam, start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsrisico’s van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Opmerkelijk, aangezien de werkzaamheden inmiddels al acht jaar duren. Het moet een ‘design & construct’-polis worden, die ontwerp en bouw door één partij dekt.

Aanbesteding voor beroepsaansprakelijkheid Noord/Zuidlijn

Mede onder druk van DNB, die bezwaren had tegen de manier waarop Amsterdam in eerste instantie dacht zelf de risico's van de aanleg van de Noord/Zuidlijn te kunnen dragen, zijn inmiddels een CAR-verzekering gerealiseerd, een aansprakelijkheidsverzekering ten opzichte van derden en zijn ook het werk en de eigendommen van de opdrachtgever verzekerd. Ongeveer een jaar geleden was VGA samen met makelaar Aon druk doende met de ontbrekende schakel: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er lag toen een offerte voor een jaarpremie van € 1,7 mln. Die offerte vond men echter te duur. In samenwerking met Aon is vervolgens een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij ook is gekeken naar de dekking van de huidige CAR- en aansprakelijkheidsverzekering. VGA heeft de gemeente geadviseerd de markt opnieuw te onderzoeken. "Wij zijn nu bijna klaar om de aanbesteding te publiceren", aldus senior acceptant Medy Verhoef. "Overigens betreft die aanbesteding niet een klassieke PI-verzekering maar een 'Professional Indemnity Insurance on design and construct basis'." 
VGA boekte vorig jaar bruto € 17,6 (15,5) mln premie, een toename van bijna 14%, zo meldt het jaarverslag. Uit assurantiebemiddeling werd voor € 4,0 (3,3) mln aan baten gegenereerd. Het verzekeringsbedrijf was goed voor een nettowinst van € 4,5 (3,4) mln.

Reageer op dit artikel