nieuws

Tweede dwangsom voor Anita Winkens

Schade

De AFM heeft (voor de tweede maal) een last onder dwangsom opgelegd aan Anita Winkens-Janssen in Brunssum, handelend onder de naam Winkens Assurantiën. De toezichthouder had dit voorjaar geconstateerd dat dit bedrijf geen vergunning heeft. Op verzoeken om informatie werd niet gereageerd.

Tweede dwangsom voor Anita Winkens

Enkele passages op de website van het bedrijf lieten in mei niets te raden over, aldus de AFM. Daar stond onder meer, dat Winkens "wat hypotheken betreft aan geen enkele verzekeraar of financiële instelling gebonden is en dus de producten kan selecteren die voor u het gunstigst zijn". In de afgelopen maanden vroeg de toezichthouder per brief, per e-mail en per telefoon om opheldering. Hoewel duidelijk werd dat mevrouw Winkens de brieven in ontvangst heeft genomen, kwam er geen enkele reactie, waarna de AFM de standaard dwangsom van € 4.000 per dag en maximaal € 80.000 oplegde.
Eind maart vorig jaar werd een last onder dwangsom opgelegd aan Winkens Assurantiën v.o.f., die ook door mevrouw Winkens werd gedreven.    

Reageer op dit artikel