nieuws

Cardif turft nu al meer claims dan in 2008

Schade

Het aantal schadebetalingen op woonlastenverzekeringen stijgt dit jaar fors, vooral door de oplopende werkloosheid. Cardif, een van de grootste verzekeraars in dit segment, heeft dit jaar al meer dan tienduizend schadeuitkeringen gedaan. Over heel 2008 waren dat er achtduizend, op een portefeuille van circa 500.000 arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspolissen.

Cardif turft nu al meer claims dan in 2008

Cardif maakte onlangs bekend dat zijn premieomzet in 2008 met een kwart was gedaald tot € 123 (163) mln. Oorzaak was de inzakkende verkoop van betalingsbeschermingspolissen bij consumptief krediet. Het aantal nieuwe woonlasten-aov's bleef stabiel op ruim twintigduizend; in 2006 waren dat er nog veertigduizend.
Premies worden nog in hoofdzaak via een eenmalige koopsom betaald. Dat is in 60% van de nieuwe polissen het geval; medio 2007 lag dit aandeel op 88%. Inmiddels wordt bij 17% van de financiering de premies voor de woonlastendekking maandelijks betaald, tegen 5% twee jaar geleden. Een variant betreft een combinatiepremie: een deel wordt als koopsom voldaan en het restant wordt na 10, 15 of 20 jaar in de vorm van een maandpremie betaald.
Bij de nieuwe Hypotheek Opvang Polissen neemt momenteel de looptijd toe (gemiddeld vijf maanden langer dan begin vorig jaar) en stijgt ook het verzekerde bedrag, vooral dat voor de werkloosheidsdekking.

Reageer op dit artikel