nieuws

Münchener Rück deelt risico Nederlandse stormschade

Schade

Münchener Rück heeft een deel van de risico’s die de herverzekeraar draagt voor stormschade in onder meer Nederland op de kapitaalmarkt ondergebracht. Dat is gebeurd door ter waarde van € 50 mln obligaties uit te geven, zogeheten catastrophe bonds (cat-bonds) .

Münchener Rück deelt risico Nederlandse stormschade

Kopers van dergelijke 'rampobligaties' krijgen drie jaar lang 0,9% meer rente vergoed dan de 3-maands Euribor-rente. In ruil daarvoor moeten zij bij schade een deel van de verplichtingen van Münchener Rück op zich nemen.
De rampobligaties dekken in eerste instantie stormrisico's die Münchener Rück loopt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Denemarken en Duitsland. Een tweede type cat-bonds dekt het risico van schade door aardbevingen in Turkije. Volgens de herverzekeraar gaat het om schade die zich op basis van statistieken eens in de 75 jaar voordoen.

Reageer op dit artikel