nieuws

Aegon: Schrale oude dag dreigt voor LGBT’ers

Pensioen 1918

Na de pensioendatum wacht lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGTB) een kariger oude dag dan heteroseksuelen. Dit blijkt uit  internationaal onderzoek naar de pensioenambities en planning van LGBT-mensen uitgevoerd door het Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR). Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat LGBT’ers minder regelmatig sparen voor hun oude dag.

Aegon: Schrale oude dag dreigt voor LGBT’ers

Het onderzoek werd gehouden onder werknemers en gepensioneerden uit negen landen: Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uit het onderzoek komt naar voren dat hoewel LGBT’ers en heteroseksuelen ongeveer dezelfde verwachtingen hebben ten aanzien van hun pensioengerechtigde leeftijd, hun voorbereiding op de oude dag op subtiele, maar belangrijke manieren verschilt . Zo hebben LGTB’ers een grotere kans op een pensioenregeling maar sparen ze er minder regelmatig voor.

Groter risico

De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat LGBT’ers een nog groter risico lopen op het niet behalen van een financieel goed geregelde oude dag. Volgens de onderzoekers dragen verschillen in gezinsomstandigheden, uitdagingen op de werkplek en gezondheidsaangelegenheden bij  aan een grotere kwetsbaarheid van seksuele minderheden.

Andere onderzoeksresultaten:

  • 40% van de LGBT-mensen is vrijgezel in vergelijking met 22% van de heteroseksuelen.
  • Slechts 37% van de LGBT-mensen heeft kinderen waarvoor men financiële verantwoordelijkheid draagt, vergeleken met 43% van de heteroseksuelen.
  • 22% van de LGBT-werknemers verwacht financiële steun te moeten bieden aan hun bejaarde ouders in vergelijking met 15% bij heteroseksuelen.

Subtiele discriminatie

Uit het onderzoek blijkt ook dat seksuele minderheden nog steeds geconfronteerd worden met open en subtiele discriminatie die hen dezelfde kansen op de werkplek ontzegt als heteroseksuelen. Zo ligt het mediane inkomen voor LGBT-huishoudens ongeveer 8% lager.

Slechte gezondheid

Wel gaat 55%  van de LGBT-gepensioneerden eerder met pensioen dan gepland, vergeleken met 45%. Wel is een slechte gezondheid hier vaak de drijver van (39%), waar dat bij heteroseksuele ‘vutters’ 32% is.

Grote stappen

“De afgelopen decennia zijn grote stappen gezet op het gebied van wettelijke bescherming en sociale integratie op de werkplek voor leden van de LGBT-gemeenschap. Echter, de erfenis van discriminatie en zorgen over sociale acceptatie betekent dat LGBT-mensen nog steeds achterop raken waar het belangrijke zaken betreft als bijvoorbeeld de voorbereiding op hun pensioen”, zegt Mike Mansfield – Program Director van het Aegon Center for Longevity and Retirement.

Reageer op dit artikel