nieuws

Deelnemers pensioenfondsen krijgen hulp bij keuze tussen vast of variabel

Pensioen 1421

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen vastgesteld. Hiermee gaan de fondsen hun deelnemers ondersteunen bij het maken van een keuze tussen een vast of een variabel pensioen. De AFM is positief over het model dat door de Pensioenfederatie werd  ontwikkeld, maar wil wel naar één model voor alle pensioenuitvoerders.

Deelnemers pensioenfondsen krijgen hulp bij keuze tussen vast of variabel

Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling hebben deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Vanaf 1 januari 2018 zijn pensioenuitvoerders verplicht om hiervoor gebruik te maken van een standaardinformatiemodel. Nadat al eerder het Verbond van Verzekeraars met een standaardinformatiemodel kwam voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen, is dat nu ook voor pensioenfondsen ontwikkeld en vastgesteld.

Deelnemers kunnen vergelijken

Veel deelnemers hebben bij meerdere pensioenfondsen, verzekeraars en/of premiepensioeninstellingen pensioen opgebouwd. Het doel van het model is om deelnemers te ondersteunen bij hun keuze tussen een vast of variabel pensioen. Met een standaardinformatiemodel kunnen zij verschillende aanbieders en verschillende producten gemakkelijker met elkaar vergelijken.

Correct, duidelijk en evenwichtig

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het ministerie positief geadviseerd over het standaardinformatiemodel dat  de Pensioenfederatie ontwierp, nadat ze in juli al positief adviseerde over het model van het Verbond van Verzekeraars.  Bij de advisering heeft de AFM de wettelijke vereisten betrokken dat informatie over pensioen correct, duidelijk en evenwichtig moet zijn en inzicht moet bieden in keuzemogelijkheden.

Naar één model

Ook beveelt de AFM aan om in 2018 een deelnemersonderzoek te doen naar het begrip en effect van beide standaardinformatiemodellen (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen). Daarbij is het wenselijk om tot één model te komen voor alle pensioenuitvoerders. Dit in het belang van de deelnemers die een keuze moeten maken tussen verschillende pensioenuitvoerders.

Reageer op dit artikel