nieuws

Nieuw kenniscentrum bedrijfstakpensioenfondsen

Pensioen

Het Nederlands Pensioenbureau, Van Riel & Feyli Advocaten en Bij Bouma Advies hebben het BPF Kenniscentrum opgericht, een nieuw kennisorgaan voor bedrijfstakpensioenfondsen. Het centrum gaat adviseurs opleiden en certificeren. Ook gaat het BPF Kenniscentrum een werkingssfeerverklaring geven voor accountants die jaarrekeningen controleren.

Nieuw kenniscentrum bedrijfstakpensioenfondsen

Volgens het Nederlands Pensioenbureau voorziet het nieuwe kenniscentrum in een behoefte. Het bureau verwacht dat komende jaren zo’n 30.000 ondernemingen verplicht worden zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, vaak ook nog eens met terugwerkende kracht. BPF Kenniscentrum wil adviseurs opleiden en certificeren die deze bedrijven met gedegen kennis kan begeleiden bij deze overstap.

Het BPF Kenniscentrum gaat externe bedrijfsadviseurs ondersteunen met een helpdesk en kan ook helpen bij het uitwerken van dossiers. Adviseurs kunnen hun adviezen juridisch laten checken. Het kenniscentrum kan een oordeel en in sommige gevallen een certificering geven van het advies.

De drie initiatiefnemers van het BPF Kenniscentrum brengen ieder hun eigen expertise in. Nederlands Pensioenbureau is specialist op het terrein van werkingssfeeronderzoeken en actuariële berekeningen. Van Riel & Feyli Advocaten beschikt over kennis van cao’s, de implementatie daarvan binnen ondernemingen en overige juridische aanpassingen die komen kijken bij een aansluiting. Bij Bouma Advies is ‘mediator’ bij conflicten met bedrijfstakpensioenfondsen.