nieuws

Beroepsraad scherpt regels verrekening pensioen met WW aan

Pensioen 2581

Het UWV kort doorgaans een WW-uitkering met de pensioenuitkeringen die de uitkeringsgerechtigde al ontvangt. Maar niet altijd, legt pensioenspecialist Aegon Adfis uit op haar site. Recent scherpte de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in twee procedures de uitzonderingsbepaling aan.

Beroepsraad scherpt regels verrekening pensioen met WW aan

De korting van de WW-uitkering met de (pre)pensioenuitkering is van de baan als het pensioen al werd genoten voor het intreden van de werkloosheid. Maar dan wel bij dezelfde wetgever, zo bevestigde de CRvB onlangs. In de betreffende zaak ging het om een man die vanaf 1 november 2011 een (pre)pensioenuitkering ontving vanwege zijn dienstverband bij een voormalige werkgever.

Eerdere dienstbetrekking

Hij was echter al vanaf in 2006 in loondienst bij een andere werkgever die zijn dienstverband in 2015 om bedrijfseconomische redenen beëindigde. Het UWV besluit daarop de WW-uitkering te korten met de pensioenuitkering die hij nu al geniet. De man is het daar niet mee eens en stelt dat hij onder een uitzondering valt omdat het prepensioen gold voor een eerdere dienstbetrekking.

Restrictieve uitleg

Het CRvB geeft echter aan dat de uitzonderingsregel restrictief moet worden uitgelegd en staat de korting door het UWV toe. De uitzonderingsbepaling is volgens de beroepsraad alleen van toepassing als het prepensioen samenhangt met dezelfde (resterende) dienstbetrekking als waaruit de werknemer werkloos is geworden. Alleen in die situatie wordt een prepensioen niet gekort op de WW-uitkering.

Minder werken

In een andere zaak bij het CRvB krijgt een werknemer die gekort werd op haar WW juist gelijk van de raad. De vrouw in kwestie ging per 1 maart 2015 acht uur minder per week werken en op grond daarvan krijgt deels prepensioen. Op 1 juni 2015 eindigt de dienstbetrekking volledig waarna het UWV haar WW-uitkering wil korten met het prepensioen. Volgens het UWV voldoet de vrouw niet aan de voorwaarde van het verlies van arbeidsuren voor de ontheffing van de korting omdat het eerdere verlies van arbeidsuren maar beperkt was in verhouding tot het gemiddelde aantal arbeidsuren (GAA).

Eerder verlies arbeidsuren

Volgens de CRvB doet dit niet ter zake. De vrouw voldoet volgens de raad aan de hoofdregel doordat het al voor het intreden van werkloosheid (1 juni 2015) ontvangen prepensioen heeft betrekking op een eerder verlies van arbeidsuren, te weten de acht uren per week vanaf 1 maart 2015. Volgens de raad geeft de duidelijk tekst van de uitzonderingspaling geen aanleiding dat het GAA van de WW-uitkering in het geheel niet beïnvloed mag zijn door het arbeidsurenverlies ter zake waarvan het prepensioen is ontstaan.

Beperkt en letterlijk

Paul Lavrijssen, adviseur bij Aegon Adfis wijst er in een commentaar op dat de uitzonderingsregel tot complicaties kan leiden. “De Centrale Raad van Beroep legt deze uitzonderingsregeling beperkt en letterlijk uit”, aldus Lavrijssen. “Er moet sprake zijn van een verlies van arbeidsuren in de laatste dienstbetrekking. In het geval van vermindering arbeidsuren kort voor het ontslag is er wel degelijk sprake van verlies van arbeidsuren. Daarbij is niet van belang dat het UWV in verband met toepassing van GAA niet of slechts beperkt rekening houdt met de vermindering van de arbeidsuren.”

 

Reageer op dit artikel