nieuws

Zorgen om achteruitgang pensioenen door belastingverdrag met Duitsland

Pensioen 970

SP-Kamerleden Bart van Kent en Renske Leijten maken zich zorgen over zo’n 61.000 gepensioneerden die een deel van hun carrière in Duitsland hebben gewerkt. Door een nieuw belastingverdrag gaan hun pensioenen er enkele tientjes tot soms honderden euro’s per maand netto op achteruit. Van staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (Sociale Zaken) willen ze weten of zij bereid zijn te onderzoeken of voor deze groep een laag belastingtarief kan gelden.

Zorgen om achteruitgang pensioenen door belastingverdrag met Duitsland

De twee SP-politici stelden donderdag Kamervragen over de pensioenen van ouderen die een aantal jaren in Duitsland gewerkt hebben. Het zou gaan om 61.000 gepensioneerden. Ze bouwden daar Altersrente (een soort AOW) op, waarvan een deel niet belast is. In een nieuw belastingverdrag hebben Nederland en Duitsland afgesproken dat pensioenen tot €15.000 worden belast in het land waar de ontvanger woont. Volgens de SP’ers gaan deze gepensioneerden er volgend jaar daardoor “onevenredig hard” op achteruit.

Modaal inkomen als grens

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zou in 2014 hebben gezegd dat senioren geen last zouden hebben van dit belastingverdrag. De Kamerleden willen van de huidige staatssecretaris weten of dat klopt en hoe hij die woorden nu beoordeelt.

“Bent u bereid om te onderzoeken of het hanteren van een grens van een modaal inkomen ertoe kan bijdragen dat mensen met (relatief) laag pensioen in aanmerking blijven komen voor het lage Duitse tarief”, vragen ze bovendien. Tegenover de belastingkorting staat dat deze mensen minder AOW krijgen. Voor elk jaar dat ze in het buitenland hebben gewerkt, ontvangen ze 2% minder AOW.

Eerder informeren

Van Kent en Leijten vinden ook dat de overheid de betrokken gepensioneerden over het verdrag hadden moeten informeren. Dan waren ze niet waren verrast door de inkomensachteruitgang. Ze willen van de bewindslieden weten of ze maatregelen zullen nemen zodat betrokkenen in de toekomst wel op tijd op de hoogte zijn van dit soort ingrijpende veranderingen.

Reageer op dit artikel