nieuws

Zomerserie (20) – Michel van Elk (NN): ‘Samen met Delta Lloyd meer power om te innoveren’

Pensioen 2270

Hartje zomer brengt amweb traditiegetrouw een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Hoe beleefden zij 2017 tot nu toe, en wat staat de branche nog te wachten? Michel van Elk, CEO van het Leven-bedrijf van NN, ziet een dringende noodzaak voor veranderingen aan ons pensioenstelsel. “Niet eens zozeer vanwege de lage rente en dekkingsgraden maar omdat het stelsel niet is mee veranderd met maatschappelijke ontwikkelingen.”

Zomerserie (20) – Michel van Elk (NN): ‘Samen met Delta Lloyd meer power om te innoveren’

Wat hebben jullie bereikt in de eerste helft van het jaar, waar ben je trots op?
“Het zal niet ontgaan zijn dat een belangrijke mijlpaal voor NN de afronding was van de overname van Delta Lloyd. Voortaan bundelen we onze kennis, ervaring en expertise, waarmee we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. Dit geeft ons de mogelijkheid een slagvaardiger en efficiënter bedrijf te worden waarmee we beter kunnen inspelen op de vele veranderingen in de sector.”

Waar ben je privé trots op?
“Niet iets specifieks en misschien is juist dat wel iets om trots op te zijn. Want ondanks alle drukte lukt het ons als gezin voor elkaar tijd te maken en leuke dingen te doen.”

Wat was het meest memorabele nieuws in de branche tijdens de eerste helft van het jaar?
“Memorabel, maar dan in een teleurstellende variant is dat we als sector nog steeds wachten op het SER-advies over de vernieuwing van ons pensioenstelsel. Er is een dringende noodzaak om veranderingen door te voeren. De urgentie is groot, niet eens zozeer vanwege de lage rente en dekkingsgraden maar omdat het stelsel niet is mee veranderd met maatschappelijke ontwikkelingen. Iedereen die werkt moet voldoende pensioen op kunnen bouwen en tegelijkertijd moet het stelsel deelnemers helpen en ruimte bieden om beter aan te sluiten bij een loopbaanontwikkeling die veel meer wisselingen kent.”

Hoe hebben jullie je voorbereid op de tweede helft?
“De omgeving waarin we als bedrijf opereren, de verzekeringsmarkt, heeft te maken met uitdagende marktomstandigheden. Denk aan de lage rente en afnemende marges. De individuele levensverzekeringportfolio’s uit het verleden lopen af en de Nederlandse pensioenen gaan van defined benefit naar defined contribution. Deze trends vragen schaalgrootte en efficiëntie. De markt ontwikkelt zich bovendien snel en de individualisering neemt toe. In toenemende mate zijn investeringen nodig om op deze ontwikkelingen in te spelen.
Met de overname van Delta Lloyd speelt NN Group in op deze ontwikkeling. Gezamenlijk hebben we meer power om te innoveren en aan de veranderende klantbehoeften te voldoen. De klantfocus blijft hierbij onverminderd belangrijk. Daarnaast hebben we heel concreet het nieuwe directieteam van de gecombineerde Leven-bedrijven benoemd dat de integratie vorm moet gaan geven.”

Waar ga je tijdens de zomervakantie beslist niet aan denken, iets dat aan je werk gerelateerd is?
“De vakantie zie ik, ook voor mijzelf, om even op te laden. Een rustmoment om daarna weer vol energie aan de slag te gaan.”

Wat zijn je verwachtingen voor de verzekeringsbranche, wat worden de komende maanden de issues?
“De uitdagingen waar we aan werken zijn niet specifiek nieuw. Wel zijn we in afwachting van welke plannen een nieuw kabinet gaat ontwikkelen, ook op het gebied van pensioen. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor innovatie. We staan aan de vooravond van echte innovatie in verzekeringen. Wat dat betreft is er nog een slag te maken in vergelijking met banken en andere branches.”

Welke strategie gaan jullie in de tweede helft van het jaar volgen?
“We gaan verder op de ingeslagen weg: de klant staat centraal. We kiezen voor een persoonlijke benadering en we bieden, zo veel mogelijk digitaal, relevante producten en diensten.”

Wat hoop je dat NN Leven bereikt in de tweede helft?
“Met Delta Lloyd delen we de ambitie om een excellente dienstverlener te worden. We helpen onze klanten in de grote veranderingen die er met name op pensioengebied op hen af komen. Dit doen we samen met de adviseur. Ik hoop en verwacht dat we hier goede stappen kunnen zetten en tegelijkertijd vorm kunnen geven aan onze interne organisatie na de overname van Delta Lloyd.”

Lees ook eerdere afleveringen van de zomerserie.

Reageer op dit artikel