nieuws

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen gestart

Pensioen 823

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag gestart met een internetconsultatie over de voorgenomen algemene maatregel van bestuur waardeoverdracht klein pensioen.

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen gestart

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Het ministerie is vandaag gestart met de consultatie.

Ter uitvoering van de wet waardeoverdracht klein pensioen bevat dit besluit bepalingen met betrekking tot: het proces van zo automatisch mogelijk waardeoverdracht van kleine pensioenen, de voorwaarden die zijn verbonden aan waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen en de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wier klein pensioen automatisch wordt overgedragen bij einde deelneming. Vanaf 14 september is de consultatie gesloten.

In een eerdere consultatie konden marktpartijen tot en met 20 januari 2017 hun mening geven over het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen.

Reageer op dit artikel