nieuws

Gepensioneerden spannen kort geding aan tegen pensioenfonds landbouw

Pensioen 1267

De vereniging van gepensioneerden ‘MijnLandbouwPensioen’ heeft eerder deze week een kort geding aangespannen tegen bedrijfspensioenfonds Landbouw (BPL). Volgens de gepensioneerden heeft het pensioenfonds onrechtmatig één nieuwe bestuurder benoemd namens de gepensioneerden. De vereniging wil nu via de rechter afdwingen dat ze zelf twee bestuurders mogen aandragen.

Gepensioneerden spannen kort geding aan tegen pensioenfonds landbouw

Onlangs werd Hans van der Windt na goedkeuring door toezichthouder DNB benoemd tot bestuurslid bij BPL. Hij was vanaf november 2016 namens werkgeversvereniging VHG aspirant-bestuurslid, nadat de eerdere vertegenwoordiger voor de gepensioneerden onverwacht kwam te overlijden.

Verkiezingsreglement BPL

Met de benoeming streek BPL tegen de haren in van de vereniging MijnLandbouwPensioen. Zij stellen de benoeming onrechtmatig is en willen zelf twee nieuwe leden in het bestuur kunnen aandragen. De verkiezingsreglementen van BPL stellen dat pensioengerechtigden zelf een kandidaat mogen voordragen maar tegelijkertijd dat het bestuur van BPL zelf iemand mogen benoemen als zich geen geschikte kandidaat namens de pensioengerechtigden aandient. Waarom in dit geval is gekozen voor een eigen kandidaat heeft het fonds vooralsnog nog niet toegelicht.

Tweede kandidaat namens gepensioneerden

“Gepensioneerden zijn mondig genoeg om zelf een  kandidaat te kiezen”, stelt Arthur Theunissen die gold als eigen kandidaat namens de gepensioneerden. “Het gaat nadrukkelijk niet om mij maar om de vertegenwoordiging van de belangen van gepensioneerden door iemand waar zij zelf voor hebben gekozen. Dat staat niet alleen in het reglement, maar vloeit ook voort uit nieuwe pensioenwetgeving uit 2014.” Theunissen stelt bovendien dat BPL had toegezegd dat er een tweede kandidaat namens de gepensioneerden in het bestuur zou komen. “Daar moet alsnog een verkiezing voor komen.”

De vereniging van gepensioneerden wil zich niet neerleggen bij benoeming. “We maken ons sterk om stevige kandidaten voor te dragen voor het bestuur en als het even kan iemand die zelf een pensioen van BPL ontvangt. De gepensioneerden mogen zelf beslissen wie voor hun opkomt.”

Kostprijs en premies

MijnLandbouwPensioen stelt zich zorgen te maken over de financiële situatie van BPL dat ruim €16 mrd beheert namens 100.000 actieve deelnemers, 60.000 gepensioneerden en bijna een half miljoen mensen die in het verleden bij BPL pensioen hebben opgebouwd. “MijnLandbouwPensioen vindt dat de belangen van de gepensioneerden in het nauw zijn gekomen. BPL heeft de afgelopen 10 jaar te grote risico’s genomen. Daar komt een zeer ongezonde verhouding tussen kostprijs en premies bij, waardoor er in 10 jaar € 800 miljoen minder premie is ontvangen dan de echte kostprijs van de toegekende pensioenen. BPL wil die lage premie gewoon handhaven totdat er gekort moet worden.”

Jongeren ook de dupe

Ook de jonge deelnemers, die nu nog pensioen opbouwen, komen volgens MijnLandbouwPensioen uiteindelijk ook bedrogen uit. “De toegezegde pensioenen zijn niet realistisch als er geen eerlijke prijs voor wordt betaald. Dat gebeurt nu al jaren lang en dat is niet houdbaar. Als BPL tot kortingen moet over gaan zal dat ook het toekomstig pensioen raken van iedereen die nog met pensioen moet gaan.”

Reageer op dit artikel