nieuws

‘Afschaffing doorsneesystematiek maakt oudere werknemer niet aantrekkelijker’

Pensioen 1649

De afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek maakt oudere werknemers niet aantrekkelijker voor werkgevers. Dit stelt adviesbedrijf Willis Towers Watson (WTW) op basis van een onderzoek onder 68 organisaties met in totaal 320.000 werknemers. WTW verwacht dat werkgevers hogere pensioenlasten voor jongere werknemers op een andere manier zullen gaan compenseren.

‘Afschaffing doorsneesystematiek maakt oudere werknemer niet aantrekkelijker’

Naar verwachting zullen met de komst van een nieuw kabinet een aantal belangrijke herzieningen worden doorgevoerd in het Nederlandse pensioenstelsel. In diverse notities, nota’s en rapporten zijn daarvoor al aanzetten gegeven door het vorige kabinet, de SER en het CPB. Een van de belangrijkste voorgenomen aanpassingen betreft een verschuiving van pensioenkosten en pensioenopbouw van oudere werknemers naar jongere werknemers, oftewel de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek.

Van oudere naar jongere werknemers

Uit het onderzoek van Willis Towers blijkt dat het merendeel van de werkgevers de oudere werknemer niet aantrekkelijker ziet worden door deze verschuiving. In het huidige pensioenstelsel is de pensioenopbouw voor iedereen gelijk. Daardoor is de huidige pensioenkostprijs voor een 60-plusser ruim het drievoudige van dat van een 25-minner. In het nieuwe stelsel wordt de kostprijs voor verschillende leeftijden juist gelijk getrokken resulterend in een hogere pensioenopbouw voor jongeren en een lagere pensioenopbouw voor ouderen. Deze aanpassing (afschaffing doorsneesystematiek) maakt jonge werknemers duurder en oude werknemers goedkoper. Hoewel de meerderheid van de werkgevers deze aanpassing eerlijker vindt voor de verschillende generaties, verwachten de meeste organisaties niet dat het bevorderlijk werkt voor het aannemen van oudere werknemers.

Beschikbare-premie versus middelloon

Met name werkgevers met een beschikbare-premieregeling (DC, waarbij niet de pensioenuitkering vaststaat, maar de jaarlijkse inleg) kijken daar anders tegenaan dan werkgevers met een middelloonregeling (DB, waarbij een bepaald vast pensioen wordt beloofd). WTW vermoedt dat dit komt omdat een beschikbare premieregeling transparanter is over de pensioenkosten. Hierdoor werkt een pensioenverandering voor werkgevers met een beschikbare premieregeling rechtstreeks door op de pensioenkosten. Het risico bestaat vervolgens dat de werkgever deze kosten direct toerekent aan de individuele werknemer.

Inrichting arbeidsvoorwaarden

De verschuiving van pensioenkosten van oud naar jong heeft ook gevolgen voor andere arbeidsvoorwaarden. De verwachting is dat eventuele verslechteringen gecompenseerd gaan worden, deels door salarisverhoging en deels door fiscale ruimte voor aanvullende pensioenopbouw.
Wichert Hoekert, senior consultant bij Willis Towers Watson licht de gevolgen toe: “Zowel het CPB als het ministerie lijken deze compensatie tot dusverre als vanzelfsprekend te veronderstellen. Ik ben niet overtuigd van die vanzelfsprekendheid. De afschaffing van de doorsneesystematiek en daarmee dit compensatiegat, heeft de komende jaren verregaande gevolgen voor de inrichting van arbeidsvoorwaarden. Daar zijn nog niet alle werkgevers zich van bewust. Het is nu aan de sociale partners om hierover de discussie aan te gaan.”

Beperkt keuzeaanbod

Het nieuwe pensioenstelsel wordt waarschijnlijk ook individueler, met meer keuzevrijheid. Werknemers worden daardoor genoodzaakt ook zelf te gaan sparen. Veel werkgevers twijfelen of jonge werknemers de noodzaak van pensioensparen inzien. Driekwart van de werkgevers vindt daarom dat het keuzeaanbod voor werknemers beperkt moet worden. Een meerderheid ziet een rol weggelegd voor de werkgever in begeleiding van de keuzemogelijkheden.

Reageer op dit artikel