nieuws

Accountant-administratieconsulent berispt wegens niet verifiëren stopzetten pensioen

Pensioen 1033

Een accountant-administratieconsulent van het Amersfoortse VIER Accountants & Belastingadviseurs had in relatie tot de echtscheiding van een tandartsenechtpaar moeten verifiëren of de vrouw van zijn cliënt inderdaad akkoord was met het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer. De consulent is hierop berispt.

Accountant-administratieconsulent berispt wegens niet verifiëren stopzetten pensioen

De zaak betreft een tandartsenechtpaar dat negen jaar samenwerkt in een tandartsenpraktijk. De man van het echtpaar is de directeur-aandeelhouder en zijn vrouw de werknemer. De vrouw van het echtpaar trad in 2006 in dienst van de praktijk waarbij haar pensioenrechten en -verplichtingen vastgelegd in een pensioenbrief waarin onder meer dat de aanspraak staat dat op partnerpensioen ten behoeve van de partner alleen kan worden verminderd met toestemming van de vrouw.

Pensioenopbouw in eigen beheer

In december 2013 besluit de man van het echtpaar tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering dat pensioenopbouw in eigen beheer binnen de vennootschap niet langer verantwoord is en zal worden stopgezet per 1 januari 2014. De vrouw ondertekent de notulen in de rol van notulist. De accountant stuurt een aangepaste pensioenbrief met een overeenkomst om de pensioenopbouw stop te zetten. De accountant-administratieconsulent van het Amersfoortse VIER Accountants & Belastingadviseurs is zowel de accountant van de praktijk en van beide tandartsen privé. Bij het ontvangen van een een berekening van de actuaris van Pensioen Service Holland wordt gemeld dat rekening is gehouden met het voornemen de pensioenopbouw in eigen beheer per 1 januari 2014 te beëindigen.

Pensioenbrief

November 2014 ontvangen de tandartsen dat de pensioenbedragen uit de “eerdere pensioenbrief” te laag zijn, omdat de pensioenopbouw daarin per 1 januari 2014 zou stoppen (wat eigenlijk 31 december 2014 moest zijn). Daarop verzoekt de accountant beiden daarom een nieuwe pensioenbrief met dezelfde datum (17 december 2013) te tekenen. De vrouw geeft hierop aan dat zij niet akkoord gaat met het stopzetten van de pensioenopbouw in de vennootschap. In de reactie van de accountant staat: “In het dossier ben ik notulen van de aandeelhoudersvergadering tegengekomen waarin besloten is tot stopzetting van de opbouw van het pensioen. Deze notulen zijn door jou medeondertekend. Een door jou medeondertekende pensioenbrief kan ik zo gauw niet vinden.” Midden 2015 ontvangt de accountant van het pensioenfonds de berekeningen van de pensioenvoorziening in eigen beheer per 31 december 2014. Daarbij is voor de pensioenopbouw uitgegaan van beëindiging per 1 januari 2014. In de toelichting bij de jaarrekening 2013 is ook opgenomen dat de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen met ingang van 1 januari 2014 is stopgezet.

Echtscheiding

Als in maart 2015 de man een echtscheiding aanvraagt dient de vrouw daarop een verweerschrift in. De accountant meldt haar dat hij niet meer als haar accountant kan optreden. Hij adviseert de vrouw een andere accountant of financieel adviseur te zoeken, die haar kan bijstaan in de verdere procedure. De vrouw dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer. De Accountantskamer verklaart de klacht grotendeels gegrond en legt een berisping op. De accountant heeft in strijd gehandeld met het vakbekwaamheids- en zorgvuldigheidsbeginsel door: de vrouw niet eerder expliciet te vragen om toestemming,  niet voor de zekerheid te vragen of zij inderdaad had ingestemd met de beëindiging van de pensioenopbouw; wel van die toestemming uit te gaan bij het samenstellen van de jaarrekening over 2013. De accountant heeft het vakbekwaamheids- en zorgvuldigheidsbeginsel eveneens geschonden met de eerste stopzettingsovereenkomst. De accountant stuurde de vrouw alleen de gewijzigde stopzettingsovereenkomst ter ondertekening toe en heeft ten onrechte aangenomen dat de vrouw al eerder toestemming had verleend voor het wijzigen van haar pensioenaanspraken.

Hoger beroep

De consulent gaat hierop in hoger beroep. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht, verklaarde het hoger beroep onlangs ongegrond en meldt “het opleggen van de maatregel van berisping in dit geval passend en geboden”. De accountant had volgens het College moeten concluderen dat hij niet alle gegevens had over de beëindiging van de pensioenopbouw en had de man als bestuurder moeten vragen of de vrouw had ingestemd met het beëindigen van de pensioenopbouw in eigen beheer. Hij had ook moeten vragen om een stopzettingsovereenkomst die de vrouw had ondertekend.

Reageer op dit artikel