nieuws

Pensioen Holland Casino loopt over naar Stap APF

Pensioen 1588

Pensioenfonds Holland Casino heeft begin juli de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Algemeen Pensioenfonds Stap. Op dezelfde datum heeft werkgever Holland Casino de pensioenregeling ondergebracht bij Stap APF.

Pensioen Holland Casino loopt over naar Stap APF

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de ruim 9000 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring Holland Casino. Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap APF overgaan, bedraagt ongeveer € 1.480 miljoen. De huidige pensioenregeling van Holland Casino wordt vanuit Pensioenkring Holland Casino voorgezet. In deze pensioenregeling bouwen ruim 3.600 werknemers pensioen op.

Derde klant met pensioenkring

Pensioenkring Holland Casino heeft een eigen belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het beleggingsbeleid, het toeslagenbeleid en premiebeleid gewaarborgd. Pensioenkring Holland Casino is de derde klant van Stap met een eigen pensioenkring. Stap APF was het eerste algemeen pensioenfonds van Nederland en vierde onlangs zijn eenjarig bestaan. Eind 2016 zijn de pensioenkringen Eastman en SVG van start gegaan.

Reageer op dit artikel