nieuws

‘Individuele pensioenpot vraagt om meer financiële kennis betrokkenen’

Pensioen 133

Het conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de noodzakelijke herinrichting van ons pensioenstelsel leunt voor een groot deel op de verantwoordelijkheid van de de individuele deelnemer. De doorsnee-pensioenspaarder moet hierdoor zelfstandig goed onderbouwde beleggingskeuzes kunnen maken en de belangrijkste risico’s van een steeds complexere financiële wereld kennen terwijl de gemiddelde basiskennis van pensioenspaarders onvoldoende is. Zo stellen Bastiaan Starink, fiscaal pensioenspecialist van PwC, hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC en Annamaria Lusardi (professor of Economics George Washington University) vandaag in het Financieele Dagblad (FD).

‘Individuele pensioenpot vraagt om meer financiële kennis betrokkenen’

Vier op de tien Nederlanders zijn volgens de auteurs “niet in staat om simpele beleggingsvragen correct te beantwoorden. Het gaat daarbij om vragen als: wat is het effect van inflatie en rentestapeling? En: wat is risicovoller, beleggen in een mandje aandelen of het kopen van een aandeel in een enkel fonds? En maar één op de zes ondervraagden doorziet alle voorgelegde liquiditeits- en langlevenrisico’s.”

Financieel analfabetisme

Nederland scoort, zo schrijven de specialisten, bovengemiddeld goed op de wereldindex naar financieel analfabetisme. De gemiddelde basiskennis van pensioenspaarders is volgens hen echter onvoldoende en biedt geen fundering voor een systeem met individuele pensioenopbouw. “Uit eigen waarneming weten we dat nog maar weinig pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders de financiële geletterdheid van hun pensioenpopulatie goed kennen of zich hierin verdiepen. Nog maar een paar grote spelers doen er onderzoek naar of zijn met (mooie) verbeterinitiatieven bezig”, aldus de auteurs.

Inhaalslag financiële sector

Volgens de specialisten begrijpt een groot deel van de achterban het financiële ABC niet of onvoldoende en weten zij niet wat hen wordt geadviseerd en gepresenteerd. Dat is volgens hen de voornaamste reden waarom ze zich ongemakkelijk voelen om mee te denken over de toekomst van hun pensioen. “Op dit punt moet de pensioensector dan ook een inhaalslag maken — net als trouwens de rest van de financiële sector.” Starink, Velthuijsen en Lusardi stellen aanvullende leerprogramma’s voor om  de financiële basiskennis te vergroten. “Dan pas gaat de pensioenspaarder van morgen beter geïnformeerd aan de gang met zijn of haar individuele pensioenpotje en zal het vertrouwen in het pensioenstelsel weer toenemen.”

Reageer op dit artikel