nieuws

‘Herstel indexatieperspectief bij overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder verre van zeker’

Pensioen 316

Werknemers en ex-werknemers die van hun werkgever eisen dat ze worden gecompenseerd voor het verlies van perspectief op een hoger pensioen zouden weleens bedrogen uit kunnen komen. De rechter oordeelde vorig jaar dat Euronext gepensioneerden moet compenseren omdat ze bij overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder hun indexatie kwijtraakten. Maar die uitspraak wil beslist niet zeggen dat veel meer mensen hier aanspraak op kunnen maken, zegt jurist Edwin Schop van employee benefits-adviseur Meeùs Flexis.

‘Herstel indexatieperspectief bij overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder verre van zeker’

Website Pensioenklokkenluider.nl riep dit voorjaar op “misstanden” als deze te melden. De site wil in overleg met verzekeraars om een oplossing  te vinden. Schop noemt dat in het nog te verschijnen augustusnummer van vakblad PensioenAdvies “schieten met hagel”. Volgens hem zijn de kansen op succes een stuk kleiner dan de auteurs op Pensioenklokkenluider.nl suggereren. Hij vraagt zich af of de zaak tegen Euronext in hoger beroep stand zal houden. Ook stelt hij dat die zaak niet een-op-een te vertalen is naar pensioencontracten bij andere werkgevers.

Geen identieke toepassing

“De een-op-een toepassing van Euronext naar verzekerde regelingen is te makkelijk. De omstandigheden bij verzekerde regelingen zijn zo verschillend dat Euronext hooguit een gezichtspunt is, maar zeker geen grondslag voor identieke toepassing”, stelt Schop in PensioenAdvies. De oprichter van de begin dit jaar door Meeùs overgenomen Flexis Groep is auteur en zit in de redactieraad van het tijdschrift.

Wanprestatie

Euronext werd door de rechter gestraft omdat het bedrijf een “wanprestatie” zou hebben gepleegd jegens gepensioneerden. De werkgever had volgens de kantonrechter in strijd met de zorgplicht gehandeld door bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds onvoldoende rekening te houden met de belangen van de gewezen deelnemers. “Dat is wat anders dan de toeslagbepaling in het pensioenreglement tussen werkgever en een pensioenverzekeraar over wat er gebeurt als dat contract niet wordt voortgezet en de opgebouwde pensioenen bij de oude pensioenuitvoerder worden achtergelaten”, aldus Schop. Vaak staat in die bepaling dat als er negatieve overrente ontstaat er een definitief einde komt aan de overrente-uitkering (indexatie) door de pensioenuitvoerder, ook als de rente in de toekomst weer stijgt.

Werkgever bepaalt

“Er moet ook gekeken worden naar de rechtsgevolgen die een dergelijke uitleg met zich meebrengt. De uitkomst is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Maar gezien de redactie van de meeste in pensioenreglementen opgenomen toeslagbepalingen en de veelal eensluidende omstandigheden van het geval zal er niet snel sprake zijn van een afdwingbaar recht op toeslagverlening”, schrijft Schop in zijn artikel.

Hij voelt zich daarnaast gesteund door een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Dat bepaalde onlangs dat het aan de werkgever is te bepalen of en wanneer er na het einde van de verzekerde uitvoeringsovereenkomst overrente wordt toegekend. Op grond hiervan ziet Schop “niet dat een rechter de opzegging van een verzekerde uitvoeringsovereenkomst snel kwalificeert als onrechtmatig jegens werknemers”. En dus zijn werknemers die indexatie op hun oude pensioenaanspraken mislopen door een overstap van hun werkgever naar een nieuwe pensioenuitvoerder lang niet zeker dat een rechter hen alsnog compensatie toewijst. Er zullen volgens Schop vast gronden denkbaar zijn waarop die wordt toegekend, maar het zal zeker niet voor de massa gelden.

Reageer op dit artikel