nieuws

DNB: 37% pensioenfondsen haalt minimale dekkingsgraad nog niet

Pensioen 1207

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9%. Dat is lager dan de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad, meldt De Nederlandsche Bank. Van 37% van de pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad onder het wettelijk vereiste minimum.

DNB: 37% pensioenfondsen haalt minimale dekkingsgraad nog niet

Voor de meeste pensioenfondsen ligt de wettelijk vastgestelde vereiste dekkingsgraad rond de 104,2%. Bij de fondsen die dat niet halen, waren eind juni zo’n 3,8 miljoen actieve en 2,2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren en wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Herstelplan

Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt moeten een herstelplan opstellen waarin ze aangeven welke maatregelen zij nemen om hun financiële positie te verbeteren. Eind 2016 hadden 181 pensioenfondsen en collectiviteitskringen zo’n herstelplan ingediend.

Dalende verplichtingen

De totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde in het tweede kwartaal met €21,2 miljard naar €1.208,1 miljard. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. De waarde van de beschikbare middelen nam in het tweede kwartaal met €4,1 miljard af naar €1.286,1 miljard.

Dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie 106,5%

De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 1,5 procentpunt naar 106,5%. Precies een jaar geleden was deze dekkingsgraad 96,6%.

Reageer op dit artikel