nieuws

Wiebes heldert ‘hardnekkig misverstand’ rondom pensioen in eigen beheer op

Pensioen 2812

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, heeft in antwoord op Kamervragen van Steven van Weyenberg (D66) gezegd dat de dga tot en met 31 december 2019 de tijd heeft om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak. Bij veel dga’s leefde het idee dat die beslissing al voor 1 juli 2017 genomen moest worden. Wiebes noemt dat een ‘hardnekkig misverstand’.

Wiebes heldert ‘hardnekkig misverstand’ rondom pensioen in eigen beheer op

Wiebes betreurt de verwarring. “Helaas wordt de laatste tijd ook in krantenberichten deze datum (1 juli) ten onrechte als deadline voor deze keuze genoemd. Het enige dat vóór 1 juli 2017 moet worden geregeld is het stopzetten van de huidige opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB)”, schrijft Wiebes. “Met het stopzetten is het PEB vanaf dat moment bevroren. Vervolgens heeft de dga tot en met 31 december 2019 de tijd om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak.”

Alleen bij een gesplitste pensioentoezegging, waarbij een deel van het toegezegde pensioen is ondergebracht in een pensioenpolis bij een verzekeraar en de dga het daar opgebouwde kapitaal wil overdragen naar zijn eigen bv in het kader van een overgang van de bijbehorende verplichting, moet uiterlijk 30 juni 2017 een verzoek door de verzekeringsmaatschappij ontvangen zijn om deze waardeoverdracht te doen.

Hooguit drie documenten

Het gaat dus uiteindelijk om hooguit drie documenten: de vastlegging van de overeenkomst tussen de besloten vennootschap (bv) en de dga dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk 30 juni 2017 wordt stopgezet. Dat kan middels een addendum op de pensioenbrief. De andere documenten zijn de bekrachtiging van deze afspraak in de notulen van de aandeelhoudersvergadering en – voor zover van toepassing – een verzoek aan de verzekeringsmaatschappij.”

Niet op de hoogte

Van Weyenberg wilde ook weten hoe het kan dat 35% van de deelnemende ondernemers aan een onderzoek van MKB Belangen en Stichting ZZP Nederland, geen weet heeft van de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Wiebes: “Aan elke dga is in beginsel de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 door de Belastingdienst digitaal beschikbaar gesteld, met daarin ook uitvoerige informatie over de afschaffing van het PEB. Indien de dga een dienstverlener heeft aangewezen voor de correspondentie, dan is die ingelicht. Daarnaast is via allerlei andere kanalen gecommuniceerd. De meeste dga’s hebben een accountant. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving en ook dat zij – indien de dga geen contact met hen opneemt – zelf contact opnemen met de dga om hen te informeren en adviseren over de uitfasering van het PEB.”

Ondanks alle inspanningen van de Belastingdienst heeft Wiebes de fiscus gevraagd om nogmaals een herinnering aan de dga’s en hun dienstverleners te sturen, schrijft hij in zijn brief.

Reageer op dit artikel