nieuws

Van Weyenberg wil uitstel beslistermijn pensioen eigen beheer

Pensioen 2607

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) heeft gisteren kamervragen gesteld aan demissionair staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer (PEB).

Van Weyenberg wil uitstel beslistermijn pensioen eigen beheer

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de dga een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Van Weyenberg stelde gisteren onder andere de volgende vragen: “Wat voor (financiële) consequenties heeft het als een directeur-grootaandeelhouder (dga) niet vóór 1 juli 2017 heeft geregeld dat de huidige opbouw van het Pensioen Eigen Beheer (PEB) wordt stopgezet? Op welke manier worden dga’s die niet vóór 1 juli 2017 de huidige opbouw van PEB hebben stopgezet geïnformeerd dat de coulanceperiode is ingegaan?”

Van Weyenberg wil weten waarom het noodzakelijk is “om de opbouw vóór 1 juli 2017 stop te zetten, terwijl de beslissing over de toekomst van het opgebouwde pensioen pas uiterlijk 31 december 2019 genomen moet worden?” Hij stelt voor om de deadline voor het stopzetten van de huidige opbouw van PEB te verlengen naar 1 oktober 2017.

Misverstanden

Van Weyenberg stelde al eerder vragen over de PEB waarop Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, antwoordde dat de dga tot en met 31 december 2019 de tijd heeft om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak. Bij veel dga’s leefde het idee dat die beslissing al voor 1 juli 2017 genomen moest worden. Wiebes noemt dat een ‘hardnekkig misverstand’. “Het enige dat vóór 1 juli 2017 moet worden geregeld is het stopzetten van de huidige opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB)”, schreef Wiebes. “Met het stopzetten is het PEB vanaf dat moment bevroren. Vervolgens heeft de dga tot en met 31 december 2019 de tijd om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak.”

Reageer op dit artikel