nieuws

50Plus wil onderzoek naar verschillend gebruik UFR door verzekeraars en pensioenfondsen

Pensioen 844

De Tweede Kamerfractie van 50Plus heeft bij monde van Kamerlid van Rooijen een motie ingediend die een onderzoek naar het gebruik van de Ultimate Forward Rate (UFR) door verzekeraars en pensioenfondsen mogelijk moeten maken. Volgens 50Plus pakt de verschillende benaderingswijze van de UFR vooral slecht uit voor de pensioenfondsen en leidt dit tot kortingen en het uitblijven van indexatie.

50Plus wil onderzoek naar verschillend gebruik UFR door verzekeraars en pensioenfondsen

Volgens 50Plus is de rekenrente voor de lange termijn waar pensioenfondsen mee moeten rekenen veel ongunstiger dan waarmee verzekeraars mogen rekenen en neemt de ongelijkheid de komende jaren alleen maar toe. De Europese verzekerings- en pensioenautoriteit EIOPA heeft namelijk een voorstel gedaan om de rekenrente voor verzekeraars aan te passen aan de ontwikkeling van de marktrente. Voor verzekeraars daalt de UFR in kleine stapjes van maximaal 0,15% van 4,2% nu naar 3,65% in 2021. Maar voor pensioenfondsen is in twee jaar tijd de UFR al gedaald van 4,2% naar 2,9%. En in 2018 gaat de UFR voor pensioenfondsen naar 2,3%.

Gevolgen enorm

“Het rekenrenteverschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars is nu al 1,3%, in het nadeel van pensioenfondsen”, aldus Van Rooijen tijdens het debat over de kwestie. “Dat verschil wordt 1,9% in 2018. Dat is bijna de helft lager voor pensioenfondsen dan voor verzekeraars! De gevolgen zijn enorm, waaronder uitblijven van indexatie en een sterk verhoogde kans op kortingen bij pensioenfondsen.”

Motie voor onderzoek

50Plus heeft al langer gevraagd naar een onderzoek naar de verschillende rekenrentes, maar staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) voelt hier niets voor. Daarom de de ouderenpartij een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd een actuarieel onderzoek uit te laten voeren door een gerenommeerd bureau naar de verschillen tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Reageer op dit artikel