nieuws

Riemen (Pensioenfederatie) laakt uitlatingen Kamp

Pensioen 1411

Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, laakt de prijzende woorden die minister Kamp (Economische Zaken) heeft geuit over het beleggingsbeleid bij verzekeraars. Volgens Kamp kunnen pensioenfondsen hier een voorbeeld aan nemen. Volgens Riemen baseert de minister zich op onduidelijke tabellen DNB en vertelt hij niet het hele en eerlijke verhaal.

Riemen (Pensioenfederatie) laakt uitlatingen Kamp

Minister Kamp roerde vorige week aan dat verzekeraars een fors hoger percentage van hun aandelenportefeuille in beursgenoteerde Nederlandse bedrijven hebben zitten dan pensioenfondsen. Volgens Riemen bezondigt de minister zich aan framing en vertelt hij niet het hele en eerlijke verhaal. “Het voelt ook ongemakkelijk dat we, als het gaat om de Oranje-emotie (koop Nederlandse aandelen), een voorbeeld moeten nemen aan een sector die voor een deel in handen is van de Staat, voor een deel dankzij staatssteun de financiële crisis heeft kunnen overleven en voor een deel in Chinese (dankzij de Staat) en Amerikaanse handen is.”

Lange termijn resultaten

Het is volgens de directeur van de Pensioenfederatie een misverstand dat pensioenfondsen afkerig zijn van beleggen in Nederland. “Besturen van pensioenfondsen handelen in het belang van hun deelnemers en het besef dat die deelnemers gebaat zijn bij economische groei, werkgelegenheid en een duurzaam beleid is diep geworteld. Bestuurders kiezen voor een beleggingsportefeuille en een beleggingsstrategie die past bij criteria als duurzaamheid, rendement, evenwichtige belangenafweging, spreiding van risico’s, en een focus op de lange termijn. Als in dat beleid directe investeringen in Nederlandse aandelen past, dan wordt dat ook gedaan. Niet vanwege een Oranje-emotie maar omdat het past in het beleid gericht op goede lange termijn resultaten voor de deelnemer.”

Hij vervolgt: “Pensioenfondsen investeren dus in Nederland. In infrastructuur, hypotheken, huurwoningen en ander vastgoed, ze doen mee met de NLII enzovoorts. Op deze manier wordt een effectievere bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie dan via het nemen van grotere belangen in beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen.”

Riemen wijst er in zijn blog op dat Nederlandse ondernemingen slechts goed zijn voor slechts 1,3% van alle beursondernemingen ter wereld. “Met 2% van de aandelenportefeuille rechtstreeks belegd in aandelen van die ondernemingen zijn de pensioenfondsen al relatief overwogen in Nederlandse aandelen.”

‘Lies, damn lies and statistics’

Ten slotte stelt Riemen dat Kamp zich baseert op DNB-tabellen over de balans van verzekeringsinstellingen en de belegging van pensioenfondsen in participaties in Nederlandse beleggingsinstellingen. “Ik nodig u graag uit om die tabellen eens goed te bestuderen. U zult zien dat volstrekt onduidelijk is hoeveel de pensioenfondsen investeren in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, immers via Nederlandse of buitenlandse beleggingsinstellingen wordt ook weer in die ondernemingen geïnvesteerd. Doch hoeveel, valt niet uit de tabel af te leiden. Het geheel doet mij denken aan de beroemde uitspraak van Benjamin Disraeli “There are three kinds of lies: lies, damn lies and statistics.”

Reageer op dit artikel