nieuws

Pensioenfondsen en verzekeraars bieden oplossing voor mensen met klein pensioen

Pensioen 1799

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pensioenfondsen en verzekeraars bieden oplossing voor mensen met klein pensioen

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders een de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven  is de wet in januari 2018 in werking te laten treden.

Marktpartijen konden tot en met 20 januari van dit jaar hun mening geven over het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen.

Reageer op dit artikel