nieuws

Pensioenfederatie: ‘Collectiviteit noodzakelijk in nieuw pensioenstelsel’

Pensioen 779

Een nieuw pensioenstelsel moet nog steeds uitgaan van verplichte deelname aan collectieve pensioenfondsen. Wel moeten daarin meer keuzemogelijkheden komen voor de individuele deelnemers. Dat schrijft de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. Die wil zich ook hard maken voor deelname van zzp’ers in collectieve fondsen.

Pensioenfederatie: ‘Collectiviteit noodzakelijk in nieuw pensioenstelsel’

Volgens de Pensioenfederatie is het belangrijk dat een nieuw pensioenstelsel een persoonlijker pensioenvermogen biedt met een hoge mate van risicodeling. “Verplichtstelling is een randvoorwaarde voor die risicodeling”, schrijft de belangenorganisatie van de pensioenfondsen in een beknopt visiedocument over de modernisering van het pensioenstelsel.

Hogere rendementen, lagere kosten

Volgens de federatie is verplichtstelling een van de krachten van ons huidige stelsel en heeft die geleid tot “adequate pensioenen voor veel werkenden”. “Het leidt tot een brede basis, dus veel mensen die deelnemen aan het stelsel waardoor we hogere rendementen kunnen halen en lagere kosten hebben.”

Vorige maand bleek uit een conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat dat orgaan voorstander is van individuele pensioenrekeningen. De Pensioenfederatie wil echter vasthouden aan de deelname in een collectief pensioenfonds. Niet alleen is het noodzakelijk voor risicodeling, ook voorkomt het hoge marketing- en uitvoeringskosten. Ook kunnen pensioenfondsen hun rol als langetermijninvesteerder beter invullen, wat volgens de federatie leidt tot hogere rendementen.

Eenmalige uitkering op pensioendatum

De Pensioenfederatie zoekt wel meer ruimte voor individuele keuzemogelijkheden, al stelt het document dat een wildgroei moet worden voorkomen. “Door maatwerk toe te passen, kunnen pensioenregelingen beter aansluiten op behoeften van de deelnemer.” De federatie noemt als voorbeeld de mogelijkheid van een eenmalige uitkering op de pensioendatum. “Het voordeel van een eenmalige uitkering is dat mensen op pensioendatum hun financiële situatie en behoeftes goed kunnen overzien.”

Daarom zijn de pensioenfondsen geen voorstander van alternatieve aanwending van pensioengeld tijdens de opbouwfase. “Voor deelnemers zijn de langetermijnconsequenties van hun keuze vaak moeilijk te doorzien, het gewin aan bestedingsruimte op korte termijn is beperkt en het verlies aan pensioen is aanzienlijk.”

Ook zzp’ers in collectief fonds

De Pensioenfederatie constateert in het visiedocument dat initiatieven om zzp’ers te verleiden om op vrijwillige basis toe te treden tot een collectiviteit tot nog toe weinig succesvol zijn geweest. “Wij willen ons ervoor inspannen om het voor alle werkenden mogelijk te maken pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds”, schrijft de federatie. Ze wil laten onderzoeken welke voorkeuren verschillende groepen werkenden hebben.

Reageer op dit artikel