nieuws

Economen: ‘Helft 40-plussers ziet wel wat in thuiszorgverzekering’

Pensioen 1919

De helft van de Nederlandse bevolking van boven de 40 jaar ziet wel wat in verzekerde thuiszorg. Ze hebben het meest over voor het verzekeren van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Mensen zijn minder bereid om te betalen voor verzekerde persoonlijke begeleiding en gezelschap.

Economen: ‘Helft 40-plussers ziet wel wat in thuiszorgverzekering’

Dat constateren drie economen in een onderzoek over eigen verantwoordelijkheid in ouderenzorg. Ze publiceerden dat op Netspar, een kennisnetwerk voor onderzoek naar pensioenen. Raun van Ooijen (Rijksuniversiteit Groningen), Jochem de Bresser (Tilburg University) en Marike Knoef (Universiteit Leiden) deden een steekproef onder 40-plussers. Ze stellen dat het merendeel van de ondervraagden verwacht dat het pensioeninkomen niet toereikend zal zijn voor extra thuiszorg. De onderzoekers achten het aannemelijk dat mensen meer gaan sparen als zij meer eigen verantwoordelijkheid krijgen voor langdurige zorg.

Niet onnodig sparen

“Een vrijwillige verzekering voor thuiszorg zorgt ervoor dat mensen die hoge eisen stellen aan ouderenzorg niet onnodig veel sparen”, schrijven Van Ooijen, De Bresser en Knoef. “De helft van de bevolking geeft aan interesse te hebben in collectief of privaat verzekerde thuiszorg, en dan voornamelijk voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging.” Volgens de economen willen mensen minder betalen voor persoonlijke begeleiding en gezelschap of een maandelijks budget voor hulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator.

Slechts een kleine groep mensen verwacht zeker (6%) of waarschijnlijk (17%) terug te kunnen vallen op het sociale netwerk als zij hulpbehoevend zijn. Bijna de helft van de mensen verwacht niet te kunnen rekenen op mantelzorg. Mensen die verwachten terug te kunnen vallen op mantelzorgers zijn minder bereid om te betalen voor uitgebreidere (verzekerde) thuiszorg.

Ongewenste selectie-effecten

Mensen met een hoog inkomen zijn bereid meer te betalen voor verzekerde thuiszorg, net als mensen met een hoge verwachte zorgvraag. Dit kan leiden tot ongewenste selectie-effecten, waarschuwen de onderzoekers. “Een oplossing kan zijn om al op tijd, bijvoorbeeld op 65-jarige leeftijd, een verzekering te organiseren zodat mensen nog weinig individuele kennis hebben over hun behoefte aan thuiszorg”, schrijven ze.

“Risicoselectie kan mogelijk voorkomen worden door een vrijwillige verzekering voor thuiszorg te combineren met pensioen. Namelijk, wanneer de levensverwachting negatief gecorreleerd is met de zorgvraag betalen mensen met een kortere levensverwachting relatief veel voor hun pensioen, maar dat wordt dan gecompenseerd door hogere verwachte zorgkosten.” De onderzoekers erkennen dat deze oplossing in Nederland minder voor de hand ligt dan in de Verenigde Staten, omdat mensen daar meer regie hebben over de invulling en opbouw van hun pensioen.

Reageer op dit artikel