nieuws

DNB: ‘Korting dreigt voor miljoenen gepensioneerden’

Pensioen 1316

Pensioenfondsen rekenen nog met overrendementen voor herstel van hun financiële positie. Als deze rendementen niet gehaald worden dreigt vanaf 2020 een pensioenkorting voor miljoenen gepensioneerden. Hiervoor waarschuwt De Nederlandsche Bank.

DNB: ‘Korting dreigt voor miljoenen gepensioneerden’

Hoewel nieuwe kortingen voor dit jaar uitbleven, bevinden pensioenfondsen zich nog steeds in een kwetsbare positie. Uit de jongste evaluatie van de herstelplannen voor de pensioensector door De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de pensioensector voor verder herstel nog steeds vooral rekent op hoge rendementen. De weerbaarheid van de banken is volgens DNB de afgelopen jaren wel verbeterd.

Slechts twee van de 181 pensioenfondsen met een herstelplan verwachten op dit moment dat ze in 2017 van het kortingsinstrument gebruik moeten gaan maken. De meeste pensioenfondsen verwachten dat het benodigde herstel van de dekkingsgraden voor het grootste deel kan worden gerealiseerd door middel van overrendementen, rendementen die hoger zijn dan de benodigde 100% om de verplichtingen te voldoen.

Weerbaarheid  banken

DNB waarschuwt echter dat als die rendementen net als in 2015 en 2016 niet worden gehaald, 56 fondsen in 2020 en 2021 een pensioenkorting boven het hoofd hangt. Enkele miljoenen gepensioneerden zouden volgens DNB in dit scenario gekort moeten worden.

De toezichthouder is een stuk geruster op de weerbaarheid van de Nederlandse banken. DNB constateert dat de kapitaalposities van de banken zijn verbeterd en de winstgevendheid, de kostenefficiëntie en het kapitaal genererend vermogen zijn toegenomen. Ook constateert de toezichthouder dat het vertrouwen in de bankensector is verbeterd.

Gevolgen lage rente

Toch voorziet DNB een belangrijke uitdaging voor de banken bij behouden van de winstgevendheid bij de aanhoudend zeer lage renteniveaus. DNB: “In de afgelopen jaren konden de effecten van de lage rente nog goed worden opgevangen door verbeteringen in de efficiëntie, lagere rentevergoedingen en een verschuiving naar kredietverlening aan het grotere midden- en kleinbedrijf. In de komende periode zal de aanpassing van de rentetarieven op de bestaande hypotheekportefeuilles aan de huidige lagere renteniveaus echter flink doorwerken op de rentemarge.”

Reageer op dit artikel