nieuws

Sneller plussen en minnen in nieuw pensioenstelsel

Pensioen 884

Absolute zekerheid over de hoogte van je pensioen? Voor zover die er ooit al was, is die volgens Peter Borgdorff, directeur van pensioenfonds PFZW, in de verre toekomst niet meer te geven. Borgdorff stelt dit in een toelichting op de kwartaalcijfers van het zorgfonds. PFZW zag de dekkingsgraden de afgelopen maanden toenemen.

Sneller plussen en minnen in nieuw pensioenstelsel

Bordorff verwijst in zijn toelichting op de cijfers over het eerste kwartaal naar het SER-plan voor pensioenhervorming dat elk moment kan worden aangeboden aan Edith Schippers, de formateur van het nieuwe Kabinet. “Ook de pensioenfondsen hebben daarover mee gedacht”, aldus Borgdorff. “Wat wij daarbij als PFZW beogen is een pensioenstelsel dat iedereen inzicht geeft in wat er aan pensioen is opgebouwd. Waarbij ook duidelijk is dat absolute zekerheid over de hoogte van het pensioen in de verre toekomst niet bestaat.”

Eerder verhoogd en verlaagd

Hij vervolgt: “Als sociale partners en overheid bereid zijn het pensioenstelsel aan te passen, kunnen de pensioenen in de toekomst eerder worden verhoogd en verlaagd en makkelijker meegroeien met de stijgende prijzen. Ook willen we nadrukkelijk een persoonlijk pensioen met collectieve bescherming. Want door samen en solidair kosten en risico’s te blijven delen, zijn we allemaal beter af”

Stijging dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad bij PFZW is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen van 95,2% naar 97,2%. De stijging van de dekkingsgraad komt voornamelijk door de daling van de verplichtingen, als gevolg van de stijgende rente. Het rendement, inclusief het afdekken van het rente-, inflatie- en valutarisico, had een licht positief effect op de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen van 90,1% naar 92,3%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Komende jaren geen indexatie

De stijging van de dekkingsgraad brengt PFZW nog niet echt in een jubelstemming. “Het blijft nog steeds mogelijk dat aan het eind van dit jaar de pensioenen verlaagd moeten worden. De komende jaren is dekkingsgraadherstel hard nodig om een verlaging van pensioenen te voorkomen. Ook verwachten we de komende jaren niet te kunnen indexeren.”

Reageer op dit artikel