nieuws

SER moet pas op de plaats maken met herziening pensioenstelsel

Pensioen 1189

De pas moet op de plaats volgens Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van metaalfonds PMT, het derde pensioenfonds van Nederland. Van Popta roept de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag in het Financieele Dagblad op om een pauze in te lassen. Het is een opvallend pleidooi, niet alleen gezien de vorderingen rond de pensioenherziening, maar vooral omdat in februari van dit jaar Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ambtenarenfonds ABP, er juist op aandrong om besluiten te nemen.

SER moet pas op de plaats maken met herziening pensioenstelsel

Inmiddels werkt de SER bijna drie jaar aan het plan voor de pensioenherziening. Er zijn verschillende rapporten verschenen maar definitieve beslissingen blijven uit. De SER maakt, zo stelt Van Popta, wel voortgang en wil deze eerst getoetst zien.  “Anders vraagt iedereen zich toch meteen af hoe dat uitpakt in de praktijk”, aldus de fondsvoorzitter in het FD. Metaalfond PMT is kritisch over het plan eigen pensioenpotjes.

Eigen pensioenpotjes

In de plannen van SER wordt de optie uitgewerkt waarbij werknemers in eigen potjes pensioen opbouwen die vervolgens richting de pensioenleeftijd geleidelijk aan worden omgezet in een levenslange uitkering. De keerzijde hiervan is dat beleggingsmeevallers en tegenvallers gedeeld worden door jong en oud omdat er boven de potjes een collectieve buffer komt. PMT is hierover altijd kritisch geweest. Van Popta is ongerust over de huidige doorsneepremie die de SER wil afschaffen in het nieuwe stelsel, een operatie die naar schatting €100 miljard kost. “Naar wat ik hoor wordt er nu op ingezet dat deelnemers nog jarenlang extra premie betalen. Maar dan gaan we de reële economie zwaarder belasten, terwijl de compensatie heel lang gaat duren en niet goed uitpakt. Volgens mij kun je de schuld die ontstaat beter inlossen vanuit het fondsvermogen. Dan betalen alle werknemers en gepensioneerden mee.” Het premiepercentage is bij de doorsneepremie gelijk voor alle leeftijden waardoor jongeren relatief veel zullen betalen.

Reageer op dit artikel