nieuws

Resultaten Wet versterking bestuur pensioenfondsen: weinig diversiteit, maar veel veranderbesef

Pensioen 490

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen (WVBP) heeft pensioenfondsen ertoe aangezet hun bestuursmodel te heroverwegen. Waar ligt de vooruitgang en waar liggen de aandachtspunten?

Resultaten Wet versterking bestuur pensioenfondsen: weinig diversiteit, maar veel veranderbesef

Het kwartaalblad Pensioen Bestuur & Management maakte de balans op. “Er is een duidelijk veranderbesef”, meldt het blad. Effecten van genomen maatregelen worden steeds meer zichtbaar. Aandachtsgebieden blijven: visie en strategie, governance en deskundigheid in combinatie met competentiemanagement. Diversiteit en verlaging van gemiddelde leeftijd in het bestuur zijn “nog lang niet overal gerealiseerd”.

Van paritaire model naar omgekeerd gemengd model

In de praktijk heeft een ruime meerderheid van de fondsen gekozen voor het paritaire model, al dan niet aangevuld met onafhankelijke bestuurders. Het paritaire model bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, maar met de mogelijkheid van externen als vertegenwoordiger van deze geledingen. Een minderheid van de fondsen koos voor het omgekeerd gemengd model. “Deze situatie is begrijpelijk. Het behouden van vertrouwde patronen is eenvoudiger dan kiezen voor vernieuwing. Het paritaire model ligt dicht bij de traditionele bestuursfilosofie, waarbij de sociale partners in belangrijke mate betrokken bleven. Het gevolg was echter ook dat in de praktijk weinig verandering heeft plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur en de deskundigheid.”

Competentiemanagement kan besturen sterker maken

De verwachting is dat in de komende jaren verschillende fondsen alsnog zullen kiezen voor een wijziging van het bestuursmodel. De voordelen van het omgekeerd gemengd model dringen zich op: het dwingt professionaliteit af en de rollen worden helderder. Het omgekeerde gemengd model zal in de toekomst vaker omarmd worden, zeker als de huidige ‘pijnpunten’ ten aanzien van intern toezicht en de combinatie van bestuurder en toezichthouder worden opgelost. Ook het onafhankelijke model heeft, zeker op het gebied van rolvastheid, duidelijke voordelen ten opzichte van het paritaire bestuursmodel.” Competentiemanagement is volgens het blad een gebied waar nog het meeste terrein in te winnen valt. “En dat is ook nodig: het maatschappelijk belang vraagt om een gedegen en professionele kijk op de samenstelling van een (bestuurs)team. Competentiemanagement kan besturen sterker maken.” Interne organen en met name de raad van toezicht kunnen hierin een een positieve en ondersteunende rol spelen.

Reageer op dit artikel