nieuws

Pensioenfederatie vreest vertraging wetsvoorstel fusie bedrijfstakpensioenfondsen

Pensioen 644

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de wet die toeziet op fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens per 1 januari 2018 in werking wil laten treden. De Pensioenfederatie maakt zich hier zorgen over. Gevreesd wordt dat de streefdatum van Klijnsma niet wordt gehaald.

Pensioenfederatie vreest vertraging wetsvoorstel fusie bedrijfstakpensioenfondsen

“Het indienen van het wetsvoorstel was voorzien voor 1 mei, maar die datum schuift naar achteren. Daardoor komt de inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2018 op losse schroeven te staan”, schrijft de Pensioenfederatie in een persbericht. “De sector en Tweede Kamer hebben in 2016 aangedrongen op oplossingen die in 2017 in werking konden treden. De Pensioenfederatie constateert dat een oplossing te lang uitblijft. Dit is niet in het belang van de deelnemers.”

Geen internetconsultatie

De federatie reageert daarmee op de Kamerbrief die Klijnsma afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Hierin schrijft de staatssecretaris de urgentie te erkennen van fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens. Daarom ziet zij af van een internetconsultatie voor het wetsvoorstel. Voor het meireces wil ze het voorstel ter toetsing sturen aan DNB en AFM. Voor het zomerreces kan de Raad van State er dan naar kijken. De Pensioenfederatie gaat dit niet snel genoeg. Die vreest dat het proces verder vertraagd wordt en dat Klijnsma de streefdatum van 1 januari 2018 voor inwerkingtreding van de wet niet haalt.

Reageer op dit artikel