nieuws

DNB: beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen groeit naar bijna 100%

Pensioen 605

De beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsensector is aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op 99,7%. In de eerste drie maanden van dit jaar is deze dekkingsgraad met 2,2 procentpunten toegenomen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB

DNB: beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen groeit naar bijna 100%

De pensioenverplichtingen daalden in het eerste kwartaal met € 17 miljard naar € 1.229 miljard. De daar tegenoverstaande beschikbare middelen namen met een gelijk bedrag toe tot € 1.289 miljard. De mutaties van de pensioenverplichtingen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de gestegen rentetermijnstructuur, wat een dalende invloed  heeft op de verplichtingen.

Gunstige ontwikkelingen aandelenmarkten

De waarde van de beschikbare middelen van pensioenfondsen is vooral gestegen door gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Zo zijn de AEX-index, de MSCI World Index en de Dow-Jonesindex met 6,9%, 4,9% respectievelijk 4,6% gestegen. Rente- en valutaontwikkelingen hadden dit kwartaal een negatief effect op de beschikbare middelen, meldt DNB.

Dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie 104,9%

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen moeten baseren. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden gebaseerd op marktinformatie van de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in het eerste kwartaal gestegen met 2,8 procentpunten naar 104,9%. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds.

Reageer op dit artikel