nieuws

Zorgen over aftopping pensioen deeltijders

Pensioen 1888

Een aantal politieke partijen wil de grens waarbinnen fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd verlagen. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) stelt dat dit grote groepen deeltijders hard zal treffen. Staatssecretaris Wiebes heeft al aangegeven dat hij de wettelijke aftoppingsmethodiek niet wil aanpassen.

Zorgen over aftopping pensioen deeltijders

Op dit moment ligt de grens tot waar er fiscaal pensioen kan worden opgebouwd op ruim 103.000 euro, maar verschillende partijen zijn in hun verkiezingsprogramma voor een verdere verlaging tot anderhalf of twee keer modaal. Bij mensen die in deeltijd werken wordt de norm naar rato lager. “Dit treft een groot deel van de middengroepen, zoals docenten, in hun portemonnee. Uit onze achterban komen veel zorgelijke signalen hierover”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Zij associëren zichzelf niet met een hoger inkomen maar worden wel geraakt.”

Brief Wiebes

Staatssecretaris Wiebes legde gisteren in een brief aan de Kamer de toepassing van de deeltijdfactor op de aftoppingsgrens voor de pensioenopbouw nog eens uit. Wiebes: “Door toepassing van de deeltijdfactor wordt het pensioengevend loon van de deeltijdwerknemer naar evenredigheid afgetopt ten opzichte van het pensioengevend loon van de voltijdwerker. Bij een voltijdwerknemer met een (vóór aftopping) pensioengevend loon van € 120.000, wordt een pensioengevend loon van € 100.000 in aanmerking genomen (dus 5/6) en bij een qua voltijdsalaris vergelijkbare deeltijdwerknemer met een dienstbetrekking van 50% en dus een (vóór aftopping) pensioengevend loon van € 60.000, wordt een pensioengevend loon van € 50.000 (dus eveneens 5/6) in aanmerking genomen.”

Op deze wijze wordt bewerkstelligd, aldus de staatssecretaris, dat – binnen eenzelfde sector – het maximale pensioengevend loon per contractuur gelijk is voor deeltijdwerkers en voltijdwerkers. Wiebes: “Ik zie om die reden geen aanleiding de wettelijke aftoppingsmethodiek aan te passen. Mocht het wenselijk worden gevonden om de pro-ratamethodiek aan te passen, dan vergt dit een wetswijziging.”

Rekenvoorbeeld

Ook de Vakcentrale heeft een rekenvoorbeeld. Van Holstein: “Stel dat de grens komt te liggen op twee keer modaal, 74.000 euro. Dan heeft dat impact op een docent die in deeltijd drie dagen per week werkt en 45.600 euro pensioengevend inkomen verdient. Hij wordt al geraakt omdat het voltijdsinkomen boven de 74.000 euro bruto komt.”

Reageer op dit artikel