nieuws

‘Perspectief op verhoging pensioen vervalt bij overdracht naar nieuwe pensioenuitvoerder’

Pensioen 2489

Als pensioenen overgaan naar een nieuwe pensioenuitvoerder kan dit erg nadelig uitpakken voor (ex-)werknemers en gepensioneerden. Met die overstap kan namelijk voor altijd een eind komen aan het uitkeren van overrente. Deelnemers zien zo hun kansen op verhoging van hun pensioen verdampen en dat kan leiden tot pensioenarmoede.

‘Perspectief op verhoging pensioen vervalt bij overdracht naar nieuwe pensioenuitvoerder’

Dat schrijven Ruud Junge (pensioenadviseur Stattler en Waldorff), Hans van Meerten (hoogleraar pensioenrecht Universiteit Utrecht) en Gerard van der Toolen (Stichting Pensioenopleiding & Advisering Ondernemingsraden) op de website Pensioenklokkenluider.nl. Zij willen onderzoeken bij hoeveel werkgevers sprake is van pensioenen die nooit meer verhoogd kunnen worden.

Negatieve overrente

Als het rendement van de pensioenuitkeerder hoger is dan de rekenrente, kan hij overrente uitkeren. Overrente is het verschil tussen dat rendement en de rekenrente. Dat komt neer op indexatie, en dus op verhoging, van de pensioenen. Precair wordt het als er sprake is van een negatieve overrente, een lager rendement dan de rekenrente, stellen de auteurs.

“In de overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder wordt onder andere bepaald wat er gebeurt als de overeenkomst niet wordt voortgezet en de opgebouwde pensioenen en het achterliggende pensioenvermogen bij de oude pensioenuitvoerder wordt achtergelaten. Vaak is bepaald dat als er negatieve overrente ontstaat er een definitief einde komt aan de overrente-uitkering door de pensioenuitvoerder”, aldus Junge, Van Meerten en Van der Toolen.

Overrente in toekomst niet ondenkbeeldig

De auteurs constateren dat momenteel een negatieve overrente is. Ze vrezen dat pensioenen die zijn overgegaan naar nieuwe uitvoerders nooit meer verhoogd worden en dat hun waarde door de inflatie verdampt. Een overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder waarin staat dat er een definitief einde komt aan indexatie noemen ze voorbarig. “Pensioen gaat  over lange periodes (van 21 jaar tot gemiddeld boven de 80 jaar). De kans dat er in de toekomst weer overrente kan ontstaan is niet ondenkbeeldig.”

Wanprestatie

Gepensioneerden van Euronext die met een negatieve overrente te maken kregen, legden deze clausule in 2016 voor aan de rechter. Die gaf de klagers gelijk en oordeelde dat door de beëindiging van de overrente-uitkering “de werkgever wanprestatie pleegt jegens de gepensioneerden”. Euronext moest de schade van de gepensioneerden vergoeden.

Tientallen procenten meer pensioen

Junge, Van Meerten en Van der Toolen willen nu weten of er meer voorbeelden zijn en roepen gedupeerden op zich te melden. Ze willen de situatie in kaart brengen, en de misstand oplossen, schrijven ze. Ze denken dat herstel van het indexatieperspectief kan leiden tot enkele tientallen procenten meer pensioen.

Reageer op dit artikel