nieuws

Grote vijf trekken dekkingsgraad pensioenfondsen uit het moeras

Pensioen 1996

In het vierde kwartaal heeft de pensioensector zich na twee stabiele kwartalen en een dramatisch eerste kwartaal hersteld tot nagenoeg het niveau eind 2015. Met een gemiddelde dekkingsraad van 106,3 scoorden de fondsen eind 2016 0,5% lager dan het jaar er voor, zo blijkt uit cijfers van The Pension Rating Agency (TPRA). De vijf grootste pensioenfondsen van ons land boekten in het vierde kwartaal de beste resultaten.

Grote vijf trekken dekkingsgraad pensioenfondsen uit het moeras

De nominale dekkingsgraden van ondernemingspensioenfondsen zijn eind 2016 met een gemiddelde van 108,1 nog altijd het hoogst, maar het zijn de grote vijf -ABP, Bouwnijverheid, Metaal & Techniek, Metalektro en Zorg & Welzijn- die het sterkst hebben geprofiteerd van de rentestijging in het vierde kwartaal. Alle vijf de fondsen zagen hun dekkingsgraad stijgen met meer dan 5%. Daarmee zijn de gevreesde kortingen voorlopig afgewend. Van rustig slapen is volgens TPRA echter nog geen sprake: het gemiddelde ligt met 99,3 ruim onder het minimaal vereiste niveau.
Het beste presteerde Zorg & Welzijn, met een dekkingsgraadstijging van 7,1% naar 96,3, waardoor het niet meer de hekkensluiter van de grote 5 is. Dat is nu Metalektro, dat met een nominale dekkingsgraad van 96,2 aan het einde van 2016 0,1% achterloopt op het fonds voor de zorgsector.

Tegenstrijdige ontwikkelingen

In de jaarmonitor brengt TPRA in haar optiek een aantal tekortkomingen van de beleidsdekkingsgraad aan het licht. Zo kampte aan het begin van het jaar ruim 25% van de fondsen met een dekkingstekort op basis van de beleidsdekkingsgraad, terwijl op basis van de nominale dekkingsgraad dit al meer dan 40% was. Eind december was het beeld omgekeerd en kwamen de percentages op respectievelijk 63% en 38%. Op basis van de beleidsdekkingsgraad is het vierde kwartaal 2016 zeer matig, terwijl de nominale dekkingsgraad juist laat zien dat er een fors herstel heeft plaatsgevonden. “Door deze tegenstrijdige ontwikkelingen kunnen deelnemers moeilijk inschatten hoe hun pensioenfonds er daadwerkelijk voorstaat”, aldus TPRA.

Voorkeur voor nominaal

TPRA benadrukt haar voorkeur om de actuele nominale dekkingsgraden van fondsen te tonen, aangevuld met de door haar ontwikkelde risicoklasse van de dekkingsgraad. TPRA“Deze graadmeter geeft een indicatie voor de weerbaarheid van de dekkingsgraad in perspectief van de ontwikkelingen van financiële markten, een belangrijk inzicht dat in zowel de nominale dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad ontbreekt.”

Reageer op dit artikel