nieuws

DNB: ‘Kleine pensioenfondsen kunnen substantiële schaalvoordelen boeken’

Pensioen 1889

Kleine pensioenfondsen kunnen nog steeds substantiële schaalvoordelen realiseren. Dat concludeert De Nederlandsche Bank uit eigen onderzoek. De administratiekosten per deelnemer van de kleinste pensioenfondsen zijn ruim tien keer groter dan die van de grootste fondsen.

DNB: ‘Kleine pensioenfondsen kunnen substantiële schaalvoordelen boeken’

Tussen 1992 en 2013 is het gemiddelde aantal deelnemers per pensioenfonds meer dan verviervoudigd als gevolg van consolidatie in de pensioensector en groei van het aantal werknemers. Ondanks technische vooruitgang is er een kleine stijging van de uitvoeringskosten per deelnemer. Deze stijging wordt toegeschreven aan onder meer hogere eisen van verslaggeving en toezicht, en meer complexe beleggingsstrategieën en -producten.

Uitvoeringskosten hangen samen met omvang

Verschillen in uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen hangen met name samen met de omvang. De administratiekosten, die in de kleinste grootteklasse gemiddeld €575 per deelnemer per jaar bedragen, nemen af naar €50 voor de grootste pensioenfondsen, ruim tien keer lager. Maar ook binnen de grootteklassen constateert DNB verschillen in kosten. Een van de oorzaken is dat pensioenregelingen variëren in complexiteit en serviceniveau en daarmee ook in uitvoeringskosten. Ook speelt mee dat niet alle pensioenfondsen of hun uitvoerders even efficiënt georganiseerd zijn.

DNB schat dat voor een pensioenfonds met 2.500 deelnemers een schaalvoordeel van 13% valt te behalen: deze fondsen kunnen bij een groei van 1% de kosten met slechts 0,87% zien stijgen. Voor echt kleine pensioenfondsen met minder dan 250 deelnemers zijn die schaalvoordelen nog veel groter. Hoe groter het fonds hoe minder winst er valt te behalen uit schaalvergroting.

Bedrijfstakpensioenfondsen efficiënter dan ondernemingspensioenfondsen

Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn over het algemeen efficiënter dan ondernemingspensioenfondsen: ze hebben gemiddeld 38% lagere kosten. Een mogelijke verklaring hiervoor zien DNB in dat bedrijfstakpensioenfondsen vaak een meer gestandaardiseerde pensioenregeling uitvoeren.

Beroepspensioenfondsen zijn minder efficiënt en hebben 53% hogere kosten dan ondernemingspensioenfondsen. Pensioenfondsen met een vaste premieregeling (defined contribution) hebben 12% lagere kosten dan fondsen die een uitkeringsovereenkomst (defined benefit) uitvoeren.

Reageer op dit artikel