nieuws

BeFrank: ‘Laat iedereen individuele pensioenrekening kiezen, net als bij zorgverzekering’

Pensioen 2119

Bij een flexibele arbeidsmarkt hoort een flexibel pensioenstelsel. Daarom is het volgens Marianne de Boer, directievoorzitter van premiepensioeninstelling BeFrank, hoog tijd voor een individueel stelsel waarbij iedereen wettelijk wordt verplicht voor een basispensioen te sparen, ook zzp’ers en werknemers die nu geen pensioenregeling hebben.

BeFrank: ‘Laat iedereen individuele pensioenrekening kiezen, net als bij zorgverzekering’

De Boer pleit voor een individuele pensioenrekening voor alle Nederlanders, inclusief zzp’ers. “Ze kunnen dan zelf bepalen hoeveel geld ze naast het verplichte minimum in de verschillende fases van hun leven opzij willen zetten voor hun pensioen. Iedereen krijgt meer keuzevrijheid en meer inzicht in de keuzes die ze maken. Ook bepalen ze zelf bij welke pensioenaanbieder ze hun pensioen onderbrengen. Net als bij een zorgverzekering”, schrijft de directievoorzitter in een persbericht.

Voor de verzekering van arbeidsongeschiktheid en het nabestaandenpensioen maakt De Boer een uitzondering. “Deze verzekeringen hebben te maken met onvoorziene omstandigheden. Je weet niet of je hiermee te maken krijgt. Deze risico’s kun je niet alleen dragen en moeten daarom collectief gedeeld worden.”

‘Schuif pensioenprobleem niet door’

Met het oog op de verkiezingen van woensdag adviseert De Boer jonge werknemers zich te verdiepen in wat de verkiezingsprogramma’s schrijven over het nieuwe pensioenstelsel. BeFrank is bang dat problemen van het huidige stelsel anders worden doorgeschoven naar de volgende generatie. Dat leidt volgens haar tot een solidariteitsconflict.

“In het huidige pensioenstelsel hebben mensen onvoldoende invloed op hoe ze er later financieel bij zitten. Er komen in dit stelsel bovendien te veel lasten bij de jongere generatie terecht. En die hebben het toch al financieel zwaarder dan hun ouders”, aldus De Boer.

Eerder vandaag pleitte ook David Knibbe, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, voor een vlotte herziening van het pensioenstelsel waarin veel ruimte zou moeten komen voor individuele keuzevrijheid.

Reageer op dit artikel