nieuws

SCP: Transparantie brengt vertrouwen in pensioen niet terug

Pensioen 941

De herziening van het pensioenstelsel waar de sector nu druk mee bezig is, gaat het geschonden vertrouwen in pensioenfondsen niet herstellen. Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van het rapport Kwesties voor het kiezen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

SCP: Transparantie brengt vertrouwen in pensioen niet terug

Volgens het SCP richt de pensioendiscussie zich nu vooral op het verbeteren van procedures, terwijl deelnemers het pensioenstelsel beoordelen op de uitkomsten. Met name ouderen en laagopleiden krijgen daardoor niet snel het vertrouwen in de pensioensector terug.

De Sociaal-Economische Raad (SER) staat volgens het Financieele Dagblad juist op het punt om met een plan voor een pensioenhervorming te komen waar het nieuwe kabinet na de verkiezingen van 2017 mee aan de slag kan. Centraal staat een verhoogde transparantie die ertoe moet leiden dat mensen een beetje vertrouwen in het stelsel krijgen.

Transparantie kan vertrouwen verder ondermijnen

Het SCP stelt in haar rapport dat dit wensdenken is. Deelnemers zouden over de gehele linie veel meer waarde hechten aan de pensioenresultaten. “En juist het primaire doel van een goede oudedagsvoorziening lijkt een beetje te zijn ondergesneeuwd in de discussies over een nieuw stelsel’, zegt Cok Vrooman, bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Utrecht en één van de auteurs van het SCP-rapport. “Je kunt heel ingenieus bedenken hoe de procedures transparanter kunnen, maar daar los je het vertrouwensprobleem niet mee op. Sterker nog, dat kan het vertrouwen zelfs verder ondermijnen. In een transparanter stelsel kunnen mensen immers precies zien hoe hun pensioen erop achteruit gaat en wat solidariteit hen kost”, aldus Vrooman.

Reageer op dit artikel