nieuws

Pensioenfederatie: overheid moet meebetalen aan toezicht op sector

Pensioen 1595

De overheid moet meebetalen aan de kosten van toezicht op de pensioensector en de sector wil meer inspraak in het volledige begrotingsproces. Daarvoor pleit de Pensioenfederatie in een brief aan het ministerie van Financiën.

Pensioenfederatie: overheid moet meebetalen aan toezicht op sector

“Als de overheid de kosten van toezicht op de pensioensector volledig doorberekent aan de sector, zoals nu het geval is, dan heeft zij geen medebelang om af te wegen of de baten van toezicht in goede verhouding staan tot de kosten ervan. Er bestaan onvoldoende prikkels tot kostenbeheersing en reductie”, stelt de Pensioenfederatie.

Volgens de federatie heeft de sector als bekostiger van de toezichthouders een natuurlijk belang om op de kosten te letten. Het algemeen belang is erbij gebaat als de overheid een substantieel deel van de kosten meefinanciert, schrijft ze. “Alleen dan immers is de overheid een belanghebbende partij om de optimale baten-kostenbalans van toezicht te helpen borgen.”

Transparantie en informatie

In een brief aan het ministerie van Financiën noemt de federatie het goed dat AFM en DNB toezichtstaken uitoefenen, maar onderschrijft ze niet dat de kosten daarvoor volledig moeten doorberekend aan de sector zelf. De Pensioenfederatie stuurt de brief aan de vooravond van een stakeholderdialoog die het ministerie voor aanstaande donderdag heeft gepland. Transparantie en informatie rond toezichtskosten is volgens de belangenbehartiger van pensioenfondsen belangrijk voor de discussie over verbetering van het toezicht.

Openbaar begrotingsproces

De Pensioenfederatie wil bovendien dat het begrotingsproces voor pensioentoezicht openbaar wordt en dat de sector meer inspraak krijgt. Volgens de belangenbehartiger heeft de sector “vanuit de rol als ondertoezichtgestelde een unieke positie om inzicht te geven in verbetermogelijkheden van de toezichthouders”. “Er is nu slechts sprake van zogeheten ‘adviespanels’ waaraan een beperkte rol wordt toebedeeld in het begrotingsproces. Documenten worden vanuit zowel de overheid als vanuit de toezichthouders onvoldoende tijdig ter beschikking gesteld om de adviesrol adequaat te kunnen invullen”, aldus de federatie.

Dubbeling Europees en nationaal toezicht

Ook op Europees niveau vreest de Pensioenfederatie voor stijging van de toezichtskosten. Nu betalen nationale toezichthouders nog voor 60% de kosten van een organisatie als EIOPA (de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), en de Europese Commissie de overige 40%, maar er zijn plannen ook die kosten volledig neer te leggen bij de ondertoezichtgestelden, blijkt uit de brief. Dit kan ook leiden tot onnodige dubbeling van taken tussen Europese en nationale toezichthouders.

Reageer op dit artikel