nieuws

‘Coöperatief pensioenfonds is kwestie van tijd’

Pensioen 2274

Voor pensioenfondsen die de drempel voor een algemeen pensioenfonds (APF) te hoog vinden, kan een coöperatief pensioenfonds (CPF) een goed alternatief zijn. Dat stelt Roland de Greef, pensioenrechtadvocaat van Houthoff Buruma. Volgens hem kan een CPF zowel een eindstation zijn als een opstap naar een APF, voor pensioenfondsen die niet in een keer “cold turkey” willen.

‘Coöperatief pensioenfonds is kwestie van tijd’

Volgens De Greef is het een kwestie van tijd dat pensioenfondsen hun krachten gaan bundelen in een coöperatie. De pensioenrechtadvocaat verkondigt al langer dat dit voordelen oplevert ten opzichte van een algemeen pensioenfonds, maar de laatste tijd merkt hij dat de belangstelling voor zijn plan toeneemt. “Ik word regelmatig gevraagd mijn ideeën toe te lichten. In de pensioensector gaat niet alles even snel, pensioenfondsen kijken vaak ook naar elkaar, maar ik verwacht dat het binnenkort gaat gebeuren. Er hoeven maar twee of meer fondsen te zijn die er samen de schouders onder willen zetten.”

Schaalvoordelen

Pensioenfondsen ervaren vaak een hoge drempel om tot een algemeen pensioenfonds toe te treden, legt De Greef de problematiek uit. “Het APF heeft een hoog weerstandsvermogen nodig dat kan oplopen tot €20 miljoen. Bovendien kunnen pensioenfondsen niet zomaar toetreden als hun dekkingsgraad te laag is.”

De oplossing is volgens De Greef een coöperatief pensioenfonds. Dekkingsgraad is dan niet van belang, en er hoeft geen weerstandsvermogen te worden ingelegd. “Groot verschil met een APF is dat het pensioenfonds zelf niet hoeft te stoppen. Het gaat gewoon met behoud van eigen identiteit verder in een coöperatie van twee of meer fondsen. In een CPF kan een pensioenfonds schaalvoordelen halen zonder dat het de nadelen heeft van een APF.”

Collectief vermogensbeheer

Roland de Greef

Roland de Greef

“Als pensioenfondsen collectief gaan beleggen, kunnen ze 21% btw-voordeel behalen doordat bij collectief vermogensbeheer geen btw in rekening hoeft te worden gebracht”, noemt De Greef een van de belangrijkste voordelen van een CPF. Een algemeen pensioenfonds biedt dat voordeel niet omdat pensioenfondsen in een APF opgegaan zijn in één fonds. Daarnaast verwacht De Greef inkoop- en schaalvoordelen, bijvoorbeeld door de pensioenadministratie bij één partij onder te brengen.

Bijkomend voordeel is volgens de pensioenfondsadvocaat dat binnen een coöperatie niets verandert aan de bestuurdersverantwoordelijkheid. “Bij een APF gaan afzonderlijke besturen op in één bestuur met veel meer verantwoordelijkheid. Als bestuurder van het APF is het moeilijker de belangen te behartigen van de oorspronkelijke fondsen.”

Cold turkey

Een CPF kan volgens De Greef een eindstation zijn, voor pensioenfondsen die op die manier hun kosten zodanig kunnen drukken dat ze een levensvatbare toekomst hebben. Maar een overgangsperiode is ook reëel, denkt de advocaat die afgelopen donderdag zijn plannen voor een CPF nog eens schetste tijdens een seminar over veranderingen in de pensioensector van Houthoff Buruma. “Een CPF is in dat geval een opstap voor een APF, zonder dat je direct cold turkey hoeft te gaan. Pensioenfondsen in een coöperatie kunnen afspreken in een jaar tijd over te stappen naar dezelfde vermogensbeheerder en pensioenadministrateur om zo beter voorbereid te zijn op een definitieve stap naar een algemeen pensioenfonds.”

Reageer op dit artikel