nieuws

Bavaria-pensioenen naar APF Centraal Beheer

Pensioen 2054

Bierbrouwer Bavaria gaat de pensioenen van de medewerkers onderbrengen bij de APF van Centraal Beheer Achmea. Het eigen pensioenfonds wordt geliquideerd.

Bavaria-pensioenen naar APF Centraal Beheer

DNB moet nog wel met de overdracht instemmen. Het fonds heeft een kleine 1.700 deelnemers en een premievolume van € 7,2 mln (2015). De uitvoeringsovereenkomst tussen Bavaria en het eigen fonds liep eind vorig jaar af; ook het kapitaalcontract met verzekeraar Achmea eindigde “en dit kon niet worden verlengd”. De overdracht vindt per 1 april plaats. De dekkingsgraad van het fonds bedroeg per eind december 92,9%. “Uit onze voorlopige analyse blijkt dat de kans klein is dat uw pensioen in 2017 gekort moet worden. Het pensioenfonds zit nog wel in een tekortsituatie. Deze situatie en het huidige herstelplan worden overgenomen in de Kring Bavaria in Centraal Beheer APF. De komende jaren wordt er waarschijnlijk niet geïndexeerd. De kans op korten blijft de komende jaren wel aanwezig”, schrijft het fonds aan de (gewezen) deelnemers.

Meerdere kandidaten

Er zijn meerdere kandidaten bekeken, aldus Bavaria. “Sommige vielen al snel af. Andere leken werkbaar, maar dan zou de financiële positie van ons fonds eerst aanzienlijk moeten worden versterkt. Het ging daarbij over een zeer grote bijstorting dan wel een substantiële korting van de (opgebouwde en ingegane) pensioenen. Het bestuur vond dit niet evenwichtig en niet in het belang van de (voormalige) deelnemers en pensioengerechtigden en heeft daarom gezocht naar een oplossing zonder substantiële bijstortingen of korting van het pensioen.”

Reageer op dit artikel