nieuws

Verhogen rekenrente vergroot generatieconflict

Pensioen 1088

Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt. Jonge deelnemers zouden bovendien het gelag moeten betalen.

Verhogen rekenrente vergroot generatieconflict

Het kabinet vindt dat jong én oud op een goed pensioen moeten kunnen rekenen. Op basis van de uitkomsten van het CPB-onderzoek noemt ze het verhogen van de rekenrente “niet wenselijk”. Doel van de CPB-analyse was onderzoeken welke effecten er optreden als pensioenfondsen met een hogere of met een minimale rekenrente zouden gaan werken. Uit de berekening blijkt dat een hogere rekenrente er niet toe leidt dat er meer geld in de pot komt, maar dat het beschikbare geld anders wordt verdeeld. Er wordt geld verschoven tussen generaties.

30% lager pensioen voor jonge deelnemers

Uit de analyse blijkt dat een hogere rekenrente in het voordeel is van de oudere deelnemers en ten koste gaat van de jonge deelnemers. Als er structureel met een hogere rente wordt gerekend kan er op korte termijn weer eerder worden geïndexeerd, maar het leidt er ook toe dat toekomstige generaties tot 30% lager pensioen hebben. Een volgens het kabinet ongewenst effect.

Reageer op dit artikel