nieuws

Netspar: Maatwerk met mate bij pensioen

Pensioen 46344

Maatwerk in pensioenen kan veel opleveren en verdient daarom een centrale rol in de discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat is de conclusie van Netspar-onderzoek naar de meerwaarde van maatwerk in pensioenen. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers dat het aantal maatwerkopties niet te groot moet zijn.

Netspar: Maatwerk met mate bij pensioen

De grote waarde voor deelnemers, in combinatie met een goede beheersbaarheid van de risico’s, onderstreept volgens Netspar, onderdeel van de Universiteit van Tilburg, het belang om meer ruimte te creëren voor individuele differentiatie in het pensioenstelsel. Het instituut denkt daarbij onder meer aan het afstemmen van de premie-inleg op het bezit van een eigen woning.

3 tot 5 procent welvaartswinst

“Veel huishoudens die naast hun pensioen ook een vermogen in hun eigen woning opbouwen, sparen op dit moment eigenlijk te veel voor hun oude dag. Maatwerk kan een welvaartswinst opleveren voor individuele huishoudens ter waarde van 3 tot 5 procent van de consumptie over het hele leven.”
Ook kan volgens Netspar worden gedacht aan het differentiëren in het risicoprofiel van beleggingen en het aanbieden van de optie om een deel van het opgebouwde pensioenvermogen op de pensioendatum direct op te nemen voor het aflossen van een schuld.

Risico’s aan maatwerk

Er zijn volgens het instituut echter ook risico’s aan maatwerk verbonden. “Maatwerk levert alleen welvaartswinst op als de kosten als gevolg van individuele fouten kunnen worden ingeperkt. Verkeerde beslissingen zoals beleggingskeuzes leveren veel welvaartsverlies op.”
Om individuele fouten te verminderen, acht Netspar een zorgvuldige vormgeving van de architectuur rondom maatwerk en individuele keuzes cruciaal. “Maatwerk zal zich daarom beperken tot enkele goed omschreven keuze-opties binnen de collectieve pensioenen.”

Verlies van solidariteit

Naast het maken van foute beslissingen op individueel niveau, wordt het verlies van solidariteit genoemd als risico van maatwerk. Op dit punt zijn de onderzoeksresultaten “geruststellend”: de zekerheid van een goed collectief pensioen weegt voor veruit de meeste mensen zwaarder dan de mogelijke winst van calculerend of strategisch gedrag door zich te onttrekken aan de collectiviteit.

Reageer op dit artikel