nieuws

Klijnsma wil ook ‘de mensen op straat’ horen over toekomst pensioenstelsel

Pensioen

Het kabinet wil een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel. SZW-staatssecretaris Jetta Klijnsma informeerde afgelopen vrijdag de Tweede Kamer over de te nemen stappen.

Klijnsma wil ook ‘de mensen op straat’ horen over toekomst pensioenstelsel

“Gegeven het maatschappelijke belang van een goed pensioenstelsel zie ik het als mijn taak om te waarborgen dat alle belangen worden gehoord en meegenomen bij een oriëntatie op de toekomst. Van pensioendeskundigen en koepelorganisaties tot de mensen op straat”, schrijft Klijnsma. Zij wil antwoord op een aantal samenhangende fundamentele vraagstukken zoals de wijze en mate van collectiviteit, de gewenste ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid en de vorm en mate van solidariteit.

Activiteiten
Klijnsma ontvouwde de volgende agenda. In het tweede kwartaal van 2014 komt het kabinet met een wetsvoorstel voor facilitering van een pensioenregeling voor zelfstandigen. In het voorjaar komt het kabinet met een verkenning over pensioen en wonen. Voor het einde van dit jaar komt de SER met een advies waarbij ook de relatie tussen vermogensopbouw voor pensioen, zorg en de eigen woning wordt betrokken.

Wensen
Ook wil Klijnsma diverse gesprekken en bijeenkomsten organiseren om de verschillende wensen en belangen in de maatschappelijke omgeving te inventariseren en te duiden. “Er zal worden gesproken met onder andere sociale partners, pensioenuitvoerders, wetenschappers, vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, toezichthouders en andere kennisinstituten.”

Tot slot wil ze onderzoeken hoe omgegaan kan worden met (eventuele) aanpassingen van de doorsneepremie door verschillende beleidsvarianten concreet te laten uitwerken, waarbij onder andere generatie-effecten, mogelijke transitiepaden en juridische vraagstukken worden betrokken.
AM Pensioenstrijd
AM organiseert op 20 mei AM Pensioenstrijd. Specialisten uit het vak en buitenstaanders gaan met elkaar in discussie en benoemen bouwstenen voor een nieuw en toekomstvast pensioen. 
Meepraten? Doe mee!

Reageer op dit artikel