nieuws

Mini-pensioenfonds houdt plaatsje in register

Pensioen

De Nederlandsche Bank heeft haar besluit om minifonds GSFS Pensionfund (vijftien deelnemers) uit het register van pensioenfondsen te schrappen ingetrokken. Rechtbank Rotterdam oordeelde eind mei in een voorlopige voorziening dat DNB het fonds zijn status niet zomaar kan ontnemen en schorste het besluit van de toezichthouder.

Mini-pensioenfonds houdt plaatsje in register

In een brief aan het bestuur van GSFS Pensionfund deelt DNB mee haar eerdere besluit in te trekken naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter. DNB wilde de inschrijving van het fonds doorhalen “omdat de activiteiten van de stichting wezensvreemd zijn aan die van een pensioenfonds zodat de stichting niet kwalificeerde als een fonds in de zin van de Pensioenwet.” DNB twijfelt er aan of het fonds een basispensioenregeling uitvoert en stelt dat het ernstig in gebreke blijft bij het voldoen aan de verplichtingen die op haar van toepassing zijn. DNB heeft bijvoorbeeld bezwaar tegen het gebruik van ‘security lending’, waarbij aandelen voor korte tijd worden uitgeleend.
Dat DNB het besluit intrekt, wil niet zeggen dat GSFS van de toezichthouder af is. De rechtbank wees erop dat DNB wel andere handhavingsinstrumenten ter beschikking staan, zoals het geven van een aanwijzing en het opleggen van een last onder dwangsom. In haar brief aan GSFS wijst DNB nogmaals op deze mogelijkheden.

Reageer op dit artikel