nieuws

Dolders: ‘Overheid vraagt te veel van intermediair’

Pensioen

Algemeen directeur Arno Dolders van Legal & General vindt dat de overheid niet van het intermediair kan verwachten zich tijdig voor te bereiden op komende wijzigingen als de invoering van een WFT-pensioenvergunning en het provisieverbod voor complexe producten. “Ik vind het laakbaar dat de wetgever nalaat duidelijkheid te scheppen over veel zaken die voor een deugdelijke implementatie bekend moeten zijn.”

Dolders: ‘Overheid vraagt te veel van intermediair’

Dolders doelt onder meer op een overgangsregeling voor doorlopende provisie, de afwikkeling van de adviesmatch en de concurrentieverhoudingen met andere distributiekanalen. "Allemaal gebieden waar de financieel dienstverlener tegen vragen oploopt, waarop noch de wetgever noch de toezichthouder antwoord heeft. In die omstandigheid is het niet redelijk om te eisen dat financieel dienstverleners tijdig hun bedrijfsvoering aanpassen. Ik betwijfel in hoge mate of de politiek en toezichthouders zich goed de consequenties van alle wijzigingen hebben gerealiseerd. Veel wijzigingen zijn vooral ingegeven door emoties en idealen, maar niet onderbouwd met een deugdelijke impactanalyse."
Dolders deelt de algemene verwachting in de branche dat het aantal pensioenadviseurs terug zal lopen van 2.600 naar 1.000. Bovendien denkt hij dat het aantal adviseurs met een WFT-vergunning voor levensverzekeringen bijna zal halveren tot 4.000 (nu 7.500). Tevens voorziet hij dat de markt voor losse overlijdensrisicoverzekeringen (niet gekoppeld aan hypotheek of financiële planning) grotendeels zal opdrogen. Wel verwacht Dolders dat de advisering over vermogensopbouwproducten sterk zal toenemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.