nieuws

Pensioenbedrijf weer motor achter premiegroei Delta Lloyd

Pensioen

Delta Lloyd heeft de premieomzet in ons land in het eerste halfjaar weten te vergroten tot € 2.404 (2.257) mln. Dat is vooral te danken aan het pensioenbedrijf, dat 10 grote contracten binnenhaalde. Het netto-operationeel resultaat verbeterde concernbreed met 28% tot € 213 (167) mln bij een totale premieomzet van € 2.853 (2.712) mln.

Pensioenbedrijf weer motor achter premiegroei Delta Lloyd

Het resultaat na belasting is volgens de IFRS-normen overigens negatief vanwege hogere marktwaarderingen van de verplichtingen. Onder de internationale boekhoudregels komt Delta Lloyd uit op een verlies van € 331 mln, tegen nog € 767 mln winst in de eerste helft van 2010.
Het Nederlandse levenbedrijf is met 11% gegroeid tot een premieomzet van € 1.567 (1.415) mln dankzij de nieuw gesloten pensioencontracten. Die leverden een koopsom van € 1 mld op, waarvan € 299 mln al in de brutopremieomzet is verwerkt. "De nieuwe joint venture BeFrank mocht ook al de eerste contracten in de boeken schrijven." Het operationeel resultaat Leven (inclusief België) verbeterde sterk tot € 192 (120) mln.
In Schade werd voor € 102 (92) mln aan nieuwe polissen gesloten, maar het toegenomen verloop zorgde ervoor dat de totale premieomzet licht terugliep tot € 837 (842) mln. Door meer claims op brand- en inkomensverzekeringen en een lagere vrijval van voorzieningen is het operationeel resultaat in het schadebedrijf gedaald tot € 18 (49) mln.
Het bankbedrijf deed goede zaken op de hypotheekmarkt: daar groeide de productie met liefst 87% tot € 963 (514) mln. De verkoop van bankspaarproducten stagneert: de nieuwe inleg is gedaald tot € 218 (232) mln, al groeide het totale saldo wel tot € 933 (529) mln.

Reageer op dit artikel