nieuws

Verbond wil sekse-onderscheid in levenpolis behouden

Pensioen

Dat in levensverzekeringen verschillende premies worden gehanteerd voor mannen en vrouwen, is conform de Europese wetgeving. Een dergelijk onderscheid komt bovendien tegemoet aan de behoefte van consumenten, zo reageert het Verbond van Verzekeraars op het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie om alle sekse-onderscheid in verzekeringen te verbieden.

Verbond wil sekse-onderscheid in levenpolis behouden

De Belgische tegenhanger van de Consumentenbond, Test Aankoop, heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof over een zaak waarin het geslacht van de aanvrager de premie voor een levenpolis bepaalde. De advocaat-generaal vindt dat onderscheid naar geslacht niet terecht. Het Verbond geeft het advies weinig kans: "Vanwege de strijdigheid van het advies met bestaande wetgeving en richtlijn is het de vraag of het Europees Hof het overneemt. Als het Hof het advies wel zou volgen, moeten zowel Europese als Nederlandse wetgeving worden gewijzigd en premies (ook van sommige lopende polissen) worden aangepast. Wij vinden dit ongewenst, omdat de huidige situatie in een consumentenbehoefte voorziet."
In ons land wordt alleen bij levensverzekeringen een onderscheid gemaakt tussen man en vrouw bij het vaststellen van de premies. "Deze uitzondering mag worden gemaakt volgens Europese wetgeving alsmede de nieuwe ontwerp-richtlijn terzake."

Reageer op dit artikel