nieuws

Zorgplicht pensioenverzekeraars ontoereikend

Pensioen

Pensioenverzekeraars geven niet altijd op toereikende wijze invulling aan hun zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Vooral het opstellen van het klantprofiel en het adviseren van de deelnemer moeten beter. Ook verstuurt ruim de helft van de 31 pensioenverzekeraars niet alle uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) binnen de wettelijk verplichte termijn. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dreigt de in gebreke blijvende pensioenverzekeraars met maatregelen.

Zorgplicht pensioenverzekeraars ontoereikend

Van de 31 onderzochte pensioenverzekeraars hebben er zeventien geen, of niet alle, UPO’s 2008 tijdig verstuurd. Onder deze zeventien verzekeraars zijn er zes die meer dan de helft van de UPO’s 2008 niet tijdig verstuurd. "De AFM zal deze pensioenverzekeraars op korte termijn benaderen voor nader onderzoek, waarna mogelijk formele maatregelen volgen."
Werd in 2008 een UPO dat in het vierde kwartaal werd verzonden nog als tijdig beschouwd, vanaf 2009 moet een pensioenuitvoerder het UPO uiterlijk in het derde kwartaal van het betreffende jaar verzenden. Volgens het Verbond van Verzekeraars zal dat minder problemen gaan geven dan in 2008: "Vorig jaar kampten verzekeraars nog met aanloopproblemen. Die moeten nu grotendeels achter de rug zijn."

Reageer op dit artikel