nieuws

Allianz Nederland houdt resultaat positief

Pensioen

Allianz Nederland heeft vorig jaar het nettoresultaat uit de rode cijfers gehouden, al is de winst wel met 63% gedaald: € 84 (228) mln. De premieomzet is 3% lager uitgekomen op € 1.284 (1.326) mln. Het concern zegt op het gebied van pensioenen en banksparen een succesvol jaar te hebben gehad.

Allianz Nederland houdt resultaat positief

Door een hogere schadelast en scherpe concurrentie is de combined ratio (kosten en uitkeringen gedeeld door premie) opgelopen tot 98% (93%). "Gegeven de moeilijke marktomstandigheden is dit een acceptabele toename." De premieomzet Schade daalde tot € 913 (927) mln, terwijl het operationeel resultaat afnam tot € 73 (119) mln.
Het levenbedrijf boekte een omzetdaling van 7% tot € 371 (399) mln, vooral door een 17% lagere omzet uit koopsommen. Door een voorziening voor het compenseren van de kosten van beleggingspolissen is het operationeel resultaat in Leven met 62% afgenomen tot € 20 (53) mln. "In de afnemende unit-linkedmarkt hebben wij ons marktaandeel weten te behouden en in de marktsegmenten pensioenen en banksparen is een aanzienlijke groei gerealiseerd."

Reageer op dit artikel