nieuws

NVIA herschrijft plannen loondoorbetaling uit regeerakkoord

Financiële planning 743

De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (NVIA) heeft een alternatief regeerakkoord opgesteld. De paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid moet volgens de beroepsvereniging worden herschreven. De kabinetsplannen maken het voor werkgevers die veel werk maken van duurzame inzetbaarheid en re-integratie minder lonend om dat te blijven doen, vindt de NVIA.

NVIA herschrijft plannen loondoorbetaling uit regeerakkoord

De bezwaren van de inkomensadviseurs richten zich op het kabinetsvoornemen om de verplichting tot loondoorbetaling voor kleine werkgevers terug te brengen van twee naar één jaar. Ook voelen inkomensadviseurs weinig voor het plan om de termijn van eigenrisicodragerschap voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te halveren van tien naar vijf jaar.

Niet lonend

Beide plannen maken het niet lonend om veel werk te maken van duurzame inzetbaarheid en re-integratie, vindt de NVIA. Het kabinet hoopt werkgevers minder huiverig te maken mensen in vaste dienst te nemen door voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) de loondoorbetaling van een zieke werknemer terug te brengen van twee naar één jaar.

Erger dan de kwaal

De beroepsvereniging ziet echter bijeffecten die ernstiger zijn dan de kwaal. Werkgevers krijgen straks minder financiële prikkels om serieus werk te maken van preventie en re-integratie. “Het risico van arbeidsongeschiktheid neemt derhalve toe voor werknemers van kleinere werkgevers. Bovendien gaat een dossier na één jaar over naar UWV, om na het tweede jaar weer terug te keren bij die werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. De versnippering rond de regelingen bij ziekte maakt het stelsel nog lastiger uit te leggen”, aldus NVIA-voorzitter Peter Abelskamp.

Publieke of private verzekering

De NVIA stelt voor alle werkgevers voor één jaar (of een halfjaar) zelf het risico van ziekteverzuim te laten dragen. Na die periode moet elke werkgever zich voor 12 jaar (jaar twee en daarna tien jaar WGA) verzekeren, tegen betaling van een sectorale premie. Niet verzekeren is geen optie. Er kan gekozen worden voor een publieke verzekering. De kosten en uitvoering van de re-integratie zijn dan voor rekening van UWV. Alternatief is een private verzekering. Dan liggen kosten kosten en re-integratie bij de verzekeraar. In beide gevallen is de werkgever na één jaar ‘verlost’ van financiële en re-integratieverplichtingen.

Aan de werkgever zullen eisen worden gesteld, om te voorkomen dat een dossier van een zieke werknemer na één jaar ‘over de schutting’ wordt gegooid. De werkgever kan ervoor kiezen om de begeleiding van zieke werknemers – en andere arboverplichtingen – uit te besteden aan een arbodienst naar keuze. Na één jaar werkt het UWV aan de re-integratie of de aanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft.

Alternatief van verzekeraars

Met het alternatieve regeerakkoord gaat de NVIA lobbyen bij de politiek. De beroepsvereniging is overigens niet de enige die een alternatief voor de kabinetsplannen opstelde. Eerder kwam ook het Verbond van Verzekeraars met een andere invulling voor de loondoorbetalingsplannen. Verzekeraars willen de uitvoering van de re-integratie al na drie maanden overnemen van de kleine werkgever. Daarvoor is een wetswijziging nodig die regelt dat verzekeraars rechtstreeks kunnen schakelen met de werknemer. Volgens het Verbond is er steeds meer steun voor dit plan.

Reageer op dit artikel